Prisjusteringer i offentlige kontrakter

I offentlige anskaffelser oppstår det overraskende ofte et behov for å gjøre endringer i kontrakten etter avsluttet konkurranse. Den siste tiden har det skjedd flere ekstraordinære prisøkninger i markedet, og kostnadene tilknyttet blant annet råvarer, produksjon, energi og transport har skutt i været. Dette har medført utfordrende tider for både leverandører og oppdragsgivere. Behov for prisjusteringer er dermed særlig aktuelt for å unngå utsatte prosjekter eller i ytterste konsekvens konkurser– men hvilket handlingsrom er det for prisjusteringer i anskaffelsesregelverket?

LES ARTIKKEL

Skatteutvalgets utredning og forslag til endringer i skattesystemet

I dag la Skatteutvalget frem sitt forslag til endringer i skattesystemet. Fritaksmodellen ble ikke foreslått endret, slik mange spekulerte i på forhånd. Et forslag om reduksjon av formuesskatten foreslås imidlertid kompensert av gjeninnføring av arveavgiften. Forslaget vil trolig medføre at det blir betydelige likviditetsutfordringer knyttet til for eksempel arv av illikvide eierandeler, slik som aksjer i familieselskap. Også forslag om redusert avskrivningssats for hoteller og en generell merverdiavgiftssats, anses for å kunne ramme en allerede belastet reiselivsnæring hardt.

LES ARTIKKEL

Kundens Code of Conduct blir stadig viktigere

Såkalte «Code of Conduct» eller «etiske retningslinjer» har blitt en vanlig del av avtaleinngåelser. Reguleringene har gjerne omfattet forhold som regnes som rene selvfølgeligheter for de fleste norske selskap; som at leverandøren må følge grunnleggende menneskerettigheter og unngå korrupsjon. Vi erfarer imidlertid at omfanget i reguleringene nå økes, og følgelig bør selskap i større grad sette seg inn i hva de forplikter seg til.

LES ARTIKKEL