Aktuelt

Utredning om gjennomføring av nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) i Norge

I november 2022 vedtok EU sitt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet skal legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig økonomi og gi investorer og långivere relevant og pålitelig informasjon om virksomheters klima- og miljøpåvirkning, samt klima- og bærekraftsrisiko. Nå har Verdipapirlovutvalget levert sin utredning for hvordan direktivet bør gjennomføres i Norge. Vi har sammenstilt de viktigste forholdene norske selskaper bør kjenne til angående direktivet og gjennomføringen av direktivet i Norge.

LES ARTIKKEL

Paneldebatt under seminaret «Uro og endringer i rammevilkår – hvordan påvirkes næringslivet i vår region?»

Under paneldebatten vil du høre Anne Breiby (styrelder i Tafjord Kraft AS), Inger-Marie Sperre (daglig leder i Brødrene Sperre AS), Jan Petter Hagen (daglig leder i Converto), Espen Remme (regiondirektør i NHO) og Tor Mikkel Wara (partner i First House) reflektere over hvordan uro og endring i rammevilkår påvirker næringslivet i regionen. Paneldebatten ledes av Anja Solevågseide fra Pir.

LES ARTIKKEL