Aktuelt

Overvåking av ansatte – balansen mellom it-sikkerhet og personvern

Som følge av et stadig mer digitalisert samfunn har også det digitale trusselbildet endret seg betydelig. Vi ser for eksempel at tilfeller av datainnbrudd har økt betydelig de siste årene – både når det kommer til større angrep som rammer flere virksomhetens systemer, men også mer målrettede datainnbrudd. Det er klart at virksomhetene har en plikt til å beskytte seg mot sikkerhetsbrudd og digitale angrep, herunder for eksempel at personopplysninger eller bedriftssensitiv informasjon kommer på avveie, eller at det utøves annen alvorlig kriminalitet fra virksomhetens it-systemer. Arbeidsgivers tiltak i den forbindelse, må imidlertid også være forholdsmessige og ikke stride med arbeidstakers rett til privatliv og personvernregelverket.

LES ARTIKKEL

Prisjusteringer i offentlige kontrakter

I offentlige anskaffelser oppstår det overraskende ofte et behov for å gjøre endringer i kontrakten etter avsluttet konkurranse. Den siste tiden har det skjedd flere ekstraordinære prisøkninger i markedet, og kostnadene tilknyttet blant annet råvarer, produksjon, energi og transport har skutt i været. Dette har medført utfordrende tider for både leverandører og oppdragsgivere. Behov for prisjusteringer er dermed særlig aktuelt for å unngå utsatte prosjekter eller i ytterste konsekvens konkurser– men hvilket handlingsrom er det for prisjusteringer i anskaffelsesregelverket?

LES ARTIKKEL

Skatteutvalgets utredning og forslag til endringer i skattesystemet

I dag la Skatteutvalget frem sitt forslag til endringer i skattesystemet. Fritaksmodellen ble ikke foreslått endret, slik mange spekulerte i på forhånd. Et forslag om reduksjon av formuesskatten foreslås imidlertid kompensert av gjeninnføring av arveavgiften. Forslaget vil trolig medføre at det blir betydelige likviditetsutfordringer knyttet til for eksempel arv av illikvide eierandeler, slik som aksjer i familieselskap. Også forslag om redusert avskrivningssats for hoteller og en generell merverdiavgiftssats, anses for å kunne ramme en allerede belastet reiselivsnæring hardt.

LES ARTIKKEL

Kundens Code of Conduct blir stadig viktigere

Såkalte «Code of Conduct» eller «etiske retningslinjer» har blitt en vanlig del av avtaleinngåelser. Reguleringene har gjerne omfattet forhold som regnes som rene selvfølgeligheter for de fleste norske selskap; som at leverandøren må følge grunnleggende menneskerettigheter og unngå korrupsjon. Vi erfarer imidlertid at omfanget i reguleringene nå økes, og følgelig bør selskap i større grad sette seg inn i hva de forplikter seg til.

LES ARTIKKEL