Aktuelt

Åpenhetsloven – husk fristen for å publisere en oppdatert redegjørelse

1. juli 2023 var første gangen selskap som oppfylte et av tre vilkår, 75 million i salgsinntekt, 35 million i balanse og mer enn 50 årsverk, skulle publisere en redegjørelse etter åpenhetsloven på sine nettsider. Arbeidet med åpenhetsloven er imidlertid et kontinuerlig arbeid og 1. juli 2024 er det igjen frist for å oppdatere redegjørelsen fra i fjor. For de selskapene som har oppfylt vilkårene i løpet av 2023, vil dette være frist for å publisere redegjørelsen for første gang.

LES ARTIKKEL

Nye krav til innholdet i ansettelsesavtaler fra 1. juli 2024 – er din virksomhet klar? 

Aktiviteten på arbeidsrettsområdet er stor, og 2024 er et år hvor de fleste virksomheter må tilpasse seg nye regler. Vi har tidligere skrevet om arbeidsvilkårsdirektivet og tilhørende endringer i arbeidsmiljøloven. Disse endringene har nå blitt vedtatt, og trer i kraft den 1. juli i år. I dette nyhetsbrevet vil vi se nærmere på de nye kravene til innholdet i ansettelsesavtaler, og gi råd til hvordan arbeidsgivere bør forberede seg.

LES ARTIKKEL