«Faktum avgjør mange tvister. Vi gir oss ikke før vi har hele bildet.»

Silje Bruun Teigen og Ole-Reinhart Notø