God sommer fra oss i ADVISO - 2024

I mai i år arrangerte ADVISO frokostseminaret «Sunnmøre på vinnersporet igjen». Temaet appellerte, med mer enn 200 påmeldte. Vi valgte å formulere seminartemaet som et faktum, og ikke som et spørsmål. En av grunnene til det var våre erfaringer gjennom 2023.

I løpet av siste året, og nå i 2024, har vi opplevd en betydelig vekst innenfor sentrale områder, som blant annet tvisteløsning og transaksjoner. I tillegg opplever vi en generell økning i etterspørselen av løpende rådgivning, særlig tilknyttet kontraktsbistand. 

IMG_4245.jpg

Vi er et advokatfirma som primært betjener næringslivet i den regionen der vi selv holder til. Vår lokale innsikt og forankring vet vi oppleves som et fortrinn. Når det går bra med våre klienter, vokser også vår oppdragsmengde og omsetning. Vår egen utvikling i 2023 tar vi derfor som et ytterligere bevis på at Sunnmøre faktisk er på vinnersporet igjen. For et firma som kombinerer lokal tilstedeværelse og innsikt med høy forretningsjuridisk kompetanse, er dette veldig gledelig. 

For å møte veksten har vi styrket teamet med Even Arvik Langseth. Even kommer fra innkjøpsavdelingen i Ålesund kommune og vil i hovedsak jobbe med offentlige anskaffelser og generell kontraktsrett. Even vil også gå inn som en ressurs innenfor selskapsrett. I tillegg begynner Ann Kristin Torheim Iversen hos oss 1. september. Hun fullførte master i rettsvitenskap ved UiB i vår, og har i studiet særlig jobbet med selskapsrett. Masteroppgaven skrev hun innen entrepriserett. Ann Kristin vil dermed i første omgang styrke vårt transaksjonsteam. 

Seminar, treffpunkt for næringslivet og samarbeidspartnere

IMG_0340.jpg

ADVISO har gjennom året forsterket posisjonen som bidragsyter til regionen, ut over det å være en solid juridisk rådgiver. Våre faglige oppdateringer og seminarer har vært selvskrevne bidrag også i året som har gått. Gjennom disse seminarene får næringslivet både faglig påfyll, og ikke minst mulighet til å etablere kontakt med andre aktører. I løpet av året har vi arrangert hele syv – større og mindre seminar. Vi har som tidligere samarbeidet både med andre fagmiljøer, regionsaktører og ikke minst har næringslivet delt raust av sine erfaringer fra den praktiske hverdagen. 

AI-seminaret «Næringslivets nye gullgruve?» som vi arrangerte tidlig i januar sammen med Næringsforeningen og NextDigital trakk fulle hus. Her satte vi fokus på de nyeste trendene innen kunstig intelligens, samt implementering, muligheter og ansvar som følge av dette.  

Innen bærekraftfeltet har ADVISO gjennom samarbeidet med ÅKP og ÅKP sitt bærekraftsforum, Touchbase, bidratt med innsikt i økte krav til rapportering fra EU, hvordan bærekraft kan brukes som kontraktsvilkår, samt hvilke nye krav som vil komme i fremover. 

ADVISO er også aktiv samarbeidspartner med Næringsforeningen – Ålesundregionen. ADVISO støtter foreningens viktige arbeid med å utvikle regionen vår. Dette gjør vi først og fremst ved å være en aktiv samarbeidspartner på konferansen «Damene Først», samt lederutviklingsprogrammet «Talent Sunnmøre». 

ADVISO fortsetter sitt samarbeid med Pir, og de aller fleste dager finner du en ADVISO-representant på kontoret i 2. etasje. Der kan alle Pir-medlemmer slå av en prat både om juridiske spørsmål – og de mer hverdagslige tingene som rører seg i næringslivet og regionen vår ellers. 

Gjennom vårt langvarige samarbeid med First House kan vi også formidle tilgang til høy kommunikasjonsfaglig kompetanse når våre klienter har behov for det.

ADVISO er selvsagt opptatt av næringslivets rammevilkår. Sittende regjering har på mange ulike måter bidratt til at problemstillinger knyttet til dette utgjør en sentral del av arbeidshverdagen vår. Endringer i reglene om arbeidsinnleie, økt eierbeskatning og innføring av grunnrenteskatt, har medført en betydelig økning i våre kunders behov for vurderinger, avklaringer og tilpasninger til regelverk. Vi har også valgt å bidra med fagkompetansen vår direkte inn mot det næringspolitiske arbeidet, og har gjennom deltagelse i diskusjoner og sentrale møteplasser vært involvert i både Aksjon for norsk eierskap (ANE) og NHO Møre og Romsdal sitt arbeid på området. 

ADVISO-seminar2.png


Noe av det vi har jobbet med

Stor aktivitet i transaksjonsmarkedet

Det er alltid spennende med nye strukturer i næringslivet og aktiviteten knyttet til kjøp og salg av virksomheter, sammenslåinger og fusjoner er stor. Runar, Martin og Magnus har håndtert en rekke større og mindre transaksjoner gjennom det siste året. Nylig avsluttet teamet et spennende oppdrag hvor vi bistod aksjonærene i Vertikal Service AS i forbindelse med salg av majoriteten av aksjene i selskapet til industrigiganten Archer, parallelt med at man også closet salget av rådgivningsselskapet Mulvik AS til Norwegian Group AS og Våge Industri AS. Ved inngangen til ferien har teamet også avsluttet et vellykket salg av en bygård i Oslo på vegne av Sunde-selskapet MIAS, i tillegg til bistand i forbindelse med prosessen hvor Alfr Nesset AS og Brattvaag Electro AS har valgt å gå sammen for å utvikle en større og enda mer slagkraftig virksomhet.  

Med pågående prosesser og prosjekter som er på gang, forventer vi en høst med stor aktivitet og nye og spennende muligheter for en rekke av våre lokale bedrifter.

IMG_4251.jpg

Utvidelse av bistanden innenfor arbeidsrett

Vi har gjennom det siste året også utvidet vår faglige tilnærming innenfor arbeidsrett slik at bistanden innenfor dette området i større grad også utgjør transaksjonsrådgivning og virksomhetsoverdragelser. I tillegg har regelverket knyttet til varsling, utviding av arbeidsgiveransvar i konsern, endrede krav til ansettelsesavtaler og reguleringer knyttet til bruk av AI fått stadig større fokus og dermed påvirket kundenes behov for rådgivning.

IMG_4232.jpg

Tvisteløsning

IMG_4248.jpg

Uenighet mellom parter oppstår i mange tilfeller knyttet til avtaleverk som er uklart, eller at partene i et avtaleforhold snakker forbi hverandre. Vi opplever at flere og flere tvister, og da særlig de litt større, ender i domstolen eller i voldgiftsrett. Et godt samarbeid med faglig dyktige kunder medfører at vi i mange tilfeller kan avdekke og sortere ut hva som rent faktisk kan legges til grunn i en tvist og hvilke svar jussen gir. Da lykkes man også med å enten legge til rette for en tvist som man skal komme godt ut av i retten, eller en fornuftig avtale med en motpart som løser tvisten på en hensiktsmessig måte for partene. For oss er dialogen og samarbeid med klienten i slik saker svært givende hvor vi kan kombinere det å grave i faktum og jus med det å vurdere den forretningsmessige betydningen av et mulig utfall.  

Sommeren er normalt en pustepause for vi som holder på med tvisteløsninger og da lader vi opp og forbereder oss til høsten som byr på flere større og mindre tvister som søker løsning. Noen er allerede kommet til domstolen eller til voldgiftsretten og noen vil nok uunngåelig ende opp i en domstol. Målet for oss er alltid å søke den kommersielt beste løsningen for klienten når ting først skjærer seg.

«ADVISO-familien» vokser 

IMG_1451.jpg

I ADVISO er vi opptatt av at det skal gå an å kombinere en spennende og utfordrende jobb med familieliv og aktiv fritid. Derfor gleder vi oss over at «ADVISO-familien» det siste året har fått hele fire nye tilskudd på stammen.

ADVISO har dermed også fått sin første bestefar og Ole-Reinhart blir nok en sterk konkurrent til Magnus med tanke på å benytte fedrekvoten av permisjonen. 


ADVISO på fritiden

Med da en samlet barneflokk på over tjue i og under skolealder, har de aller fleste heldigvis mer enn nok å henge fingrene i, også utenom arbeidstida. Som andre småbarnsforeldre er de mestere i logistikk og godt kamuflerte nødløsninger blant annet når det skal leveres dugnadskaker. Utenom dette prøver de fleste å holde formen ved like og de mange turområdene på Sunnmøre blir jevnlig brukt.  

ADVISO-fritid2.png


Selv om det er hektiske dager for det fleste har vi stor glede av å kunne samles også utenom kontoret. Høydepunktet dette siste året var utvilsomt da vi i september – i strålende vær – fikk samlet de aller fleste med sine respektive familier på Nautøya. Der åpnet Ragnhild og Ole-Reinhart dørene og vi kunne nyte samhold, leik i fjøra, fiske, selvsagt i kombinasjon med god mat og drikke. 

ADVISO-notoya.png


Noe av det som skjer til høsten

Allerede 27. august er vi i gang med vårt første seminar for høsten. Da vil skal vi sammen med Næringsforeningen – Ålesundregionen arrangere frokostseminar om styrearbeid. Seminaret vil bli avholdt som et ledd i Næringsforeningens «styreportal» og vil selvsagt være åpen for alle.

Det årlige seminaret om Statsbudsjettet som vi arrangerer sammen med First House, vil være et viktig treffpunkt også i år, og det blir spennende å se om, og eventuelt hvilke grep sittende regjering foreslår for å posisjonere seg til valget i 2025. 

Vi har også mange flere faglige seminarer på agendaen, og invitasjon til disse vil bli sendt fortløpende. Husk dermed å meld deg på nyhetsbrevet vårt, slik at du ikke går glipp av viktige nyheter og / eller arrangement. 

Rett etter sommeren vil vi også for første gang gjennomføre en kundeundersøkelse, og vi håper denne vil gi gode innspill som vi kan ta med oss i den videre vekststrategien vår. 

***

Via linken under får du direkte tilgang til noen utvalgte faglige temaer innenfor offentlige anskaffelser, arbeidsrett og skatterett som det kan være nyttig å ta med seg inn mot sommeren.  

Link til Sommerbrev - fag

GOD SOMMER!

ADVISO-24-004.jpg


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.