Karriere i ADVISO

Det mest attraktive miljøet for forretningsadvokater i regionen.

En selvforsterkende kultur

Hos oss møter du en kultur som tilrettelegger for læring mellom ansatte. ADVISO er et selskap i vekst; vi vil mer og vi skal mer - og leter alltid etter måter å forbedre oss på.

Rendyrk din kompetanse

Det ligger stor verdi i det å ha evne og anledning til å rendyrke sin kompetanse. Forretningsjus dekker mye, og vi har et bredt fagmiljø bestående av spesialister innen forretningsjuridiske fagfelt.

Rom for å stoppe opp og investere tid.

Vår tilnærming forutsetter at vi har overblikk, forståelse og detaljkunnskap om sak og klient.

«Jeg begynte i ADVISO i 2015, og opplever at jeg har hatt en faglig utviklende reise i et miljø som har vært støttende, inspirerende og utfordrende.»

Runar Nordby Johnsen, Advokat og partner

For oss i ADVISO har det alltid vært viktig å bidra til at faget vårt står sterkt, også hos studenter og ny-utdannede. Vi ser at et tett samarbeid har positive synergier både for studenten, og oss som advokatfirma. Samtidig som vi jevnlig har traineer, tilbyr vi derfor studenter skriveplass hos oss.

Mildrid Sulen Henden startet hos oss i januar, og hun skal skrive masteroppgave om det spennende og relevante temaet «adgang og plikt til å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser». Dette er basert på at regelverket angir at det offentliges innkjøp skal bidra til å redusere negativ miljøpåvirkning og klimavennlige løsninger. En av grunnene til at Mildrid har ønsket oss som skriveplass, er den kyndige veiledningen Silje vil gi gjennom flere års erfaring fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) og nå løpende rådgiver som advokat i ADVISO. Mildrid har allerede fått tilbud om jobb i hjembyen Bergen - som saksbehandler i KOFA etter at oppgaven er levert og studiene er ferdig i juni. Vi vil bruke anledningen til å gratulere Mildrid. Vi syns det er hyggelig at vi får være med å rådgi henne i starten av det vi tror blir en flott karriere!

«Som trainee og gjennom skriveplass hos ADVISO har jeg fått anledning til å lære av og jobbe sammen med kompetente og profesjonelle forretningsadvokater i deres spennende arbeidshverdag. For meg har det vært en svært positiv opplevelse, og har gitt meg en unik erfaring.»

Mildrid Sulen Henden