ADVISO - jubileumslogo

I 2012 hadde to advokater en felles visjon om å skape et sterkt forretningsjuridisk miljø med det mangfoldige næringslivet på Sunnmøre som viktigste kundegruppe. Det fikk navnet ADVISO. 

 Etter 10 år er to blitt til 14, og ADVISO er det sterkeste og største fagmiljøet for forretningsjus i regionen. Les mer


Folka i ADVISO10 om ADVISO 5 samarbeidspartnere om ADVISO Takk til gode samarbeidspartnere

Utsnitt-fra-historien-2.jpg

For ADVISO har det vært et mål at våre kunder skal kunne komme til oss med virksomhetens løpende problemstillinger, men også med de store og kompliserte utfordringene knyttet til salg/oppkjøp, generasjonsskifter, rettstvister og andre prosesser der store verdier skal ivaretas.

Fordi vi ofte bare er et steinkast eller en fergetur unna kundene våre, er vi så heldige at vi får jobbe tett på mange av dem. De slipper oss inn og viser oss tillit, slik at vi kommer tidlig i gang med prosessene. Det gjør at rådene våre blir enda mer presise, og at de kommer raskere. Ofte betyr det både større avkastning på timene de bruker hos oss, og at de sparer eller tjener enda mer i prosessene vi jobber med.

Stein på stein har vi lagt nye fagområder og tjenester inn i det vi kan tilby kundene. For eksempel har vi de siste årene ansatt medarbeidere med spisskompetanse innen taksonomi, bærekraftsrapportering og andre krav som ikke fantes for 10 år siden, men som næringslivet nå må forholde seg til.

ADVISO ønsker også å være en støttespiller og samarbeidspartner for næringslivet på andre måter enn gjennom ren juridisk rådgiving. Derfor arrangerer vi hvert år mange seminarer der næringslivet og andre interesserte både kan få faglig påfyll og bygge nettverk.

Noen av disse er om juridiske emner, mens andre belyser temaer der jussen møter andre samfunnsområder - som for eksempel det årlige budsjettseminaret vi arrangerer i samarbeid med First House, eller eierseminaret vi arrangerte i mai i år med mer enn 180 deltakere.

Vi inviterer deg til å bli nærmere kjent med våre ansatte og våre samarbeidspartnere. Vi er også glade for at så mange av våre klienter har sagt seg villig til å dele sine erfaringer om sitt samarbeid med ADVISO.

2012

Da vi startet i 2012 var vi to ansatte i nyoppussede kontorer i Storgata 10.

2015

I 2015 hadde vi vokst til syv og etablert oss i nye lokaler i Rasmus Rønnebergsgate 21.

2018

Veksten fortsatte, og vi var ni som flyttet to etasjer ned og til større lokaler i 2018.

2022

Vi er nå 14 ansatte og klar for ytterligere tilpassing av lokalene.


Folka i ADVISO


10 om ADVISO


Strand.jpg

«Som lokalt forankret advokatkontor, er ADVISO en foretrukket samarbeidspartner med god kunnskap om det lokale Sunnmørske næringsliv.  ADVISO er en god rådgiver med solid juridisk og økonomisk kompetanse innenfor flere områder, og deres rådgiving har vært viktig for oss når forretningsmessige og strategiske beslutninger skal tas.»

Solveig Strand, daglig leder Strand Fiskeriselskap


Kjolaas.jpg

«Advokatene i ADVISO har solid kompetanse innenfor et bredt faglig spekter. De utmerker seg ved svært god tilgjengelighet og ikke minst at de i alle disse årene har vært er en god samtalepartner»

Frode Håkon Kjølås, daglig leder Kjølås AS


Flakk.jpg

«Vi har samarbeidet med ADVISO i flere år og opplever at de har et sterkt fagmiljø med mange dyktige advokater. For oss er det viktig å ha en lokal juridisk samarbeidspartner med god kunnskap og forståelse av Flakk Gruppen» 

Knut Flakk, daglig leder Flakk Gruppen


KIS-HBC.jpg

«ADVISO er en solid samarbeidspartner, som med sine engasjerte og kunnskapsrike advokater guider oss og gir oss utmerket rettledning og råd innen flere områder.» 

Karl Slotsvik, COO Hofseth Biocare ASA


EL-J.jpg

«Vi har hatt et godt samarbeid med ADVISO siden oppstarten for 10 år siden. De representerer et solid og lokalt forretningsjuridisk miljø som vi erfarer bidrar til effektive og gode løsninger» 

Erik Langlo-Johansen, leder BDO Nordvest


Norwind.jpg

«ADVISO har vært en viktig samarbeidspartner i forbindelse med etableringen av Norwind Offshore AS. Advokatene viser stor innsikt i relevante problemstillinger og løser disse på en effektiv måte.»

Svein Leon Aure, CEO Norwind Offshore 


Ulsmo.jpg

«ADVISO har en mangfoldig kompetanse, bred erfaring, er løsningsorientert og innehar en ekspeditthet som Ulsmo verdsetter. Det er vesentlig for oss i vårt valg av advokatkontor.»

Ingerid Ulstein, CEO Ulsmo Eiendom 


Nortel.jpg

«Nortel er et børsnotert selskap i solid vekst og er nå den tredje største operatøren for bedriftsmarkedet i Norge. Vi er avhengige av god rådgivning rundt juridiske spørsmål for å sikre kvalitet i alle ledd av organisasjonen og vår kundekommunikasjon, dette bistår ADVISO oss med på en god og effektiv måte.»

Christian Pritchard, CEO Nortel


EM-CBRE.jpg

«Vi har gjennomført flere transaksjoner sammen med ADVISO, og foretrekker dem fremfor mange andre advokater. De har dyktige og løsningsorienterte ansatte som er i stand til å håndtere utfordrende prosesser på en effektiv måte»

Erik Myklebust – Head of Hotels Nordic area – CBRE


Tarjei-Vesaas.jpg

«ADVISO har bistått oss med strukturering i forbindelse med etablering av Tana, og vi opplever at de har erfarne advokater som bidrar med effektive og tydelige råd.»

Tarjei Vassbotn, CEO Tana Inc


Takk til alle samarbeidspartnere og bidragsytere til regionen.

Lokalsamfunn trenger mer enn et allsidig næringsliv og gode offentlige tjenester for å vokse og bli sterke. Der folk skal bo og trives, må det også legges til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter.

Vi har valgt å rette vår sponsorvirksomhet mot idrettslag i Ålesund og ellers på Sunnmøre, hvor våre ansatte og flertallet av våre klienter holder til. Det er et av våre bidrag for å gjøre regionen enda mer attraktiv.

sponsorlogoer.png

Fem samarbeidspartnere om ADVISO

Et advokatfirma trenger gode samarbeidspartnere på mange ulike områder. Gjennom 10 år har vi knyttet bånd til andre virksomheter som på ulike vis arbeider for det samme som oss; å styrke regionens næringsliv gjennom rådgiving av høy kvalitet, kunnskapsutveksling, kompetanseheving og tilrettelegging av møteplasser for dette.

Vi er veldig takknemlig for det gode samarbeidet vi har utviklet, og over å se at våre klienter nyter godt av dette. Vi inviterte fem av dem til å beskrive tre ting de mener kjennetegner ADVISO, sett fra deres ståsteder.

Anja.jpg

Anja Solevågseide,
Pir Cowork og Pir Invest

Lidenskap for sunnmørsk næringliv

God samtalepartner og støttespiller for Pir og oppstartsselskapene som holder hus hos oss

Utfordrer oss til selv å yte enda bedre

Solheim.jpg

Lene Trude Solheim,
Næringsforeningen Ålesundregionen

Sterk lokal forankring med inngående kjennskap til regionen

Aktivt medlem og god samarbeidspartner på våre store prosjekter som Talent Sunnmøre og Damene Først

Langsiktige og strategiske for bidragene til å bygge en sterk bo- og arbeidsmarkedsregion

Hanssen.jpg

Vibeke Hanssen,
Doxacom

Forretningsjuridisk spisskompetanse

Praktisk og jordnær tilnærming

Støttespiller for havbasert industri inn i det grønne skiftet

Norheim.jpg

Kine Berild Nordheim,
NExTdigital

Tør stille de vanskelige spørsmålene, og bidrar til løsningene

Inspirerende å jobbe sammen med

Lagspillere

Vadseth.jpg

Hans-Christian Vadseth,
First House

Dyktige advokater med fingeren på pulsen til sunnmørsk næringsliv

Ambisiøse på kundens vegne

Rause folk som deler kunnskap og kompetanse