Rådgivning basert på kunnskap om faget og kjennskap til regionen.

doc_2_2.jpg

Vi tror på spesialisering

Det ligger stor verdi i det å ha evne og anledning til å rendyrke sin kompetanse. Forretningsjus dekker mye, og vi ønsker å være store nok til å ha et bredt fagmiljø bestående av spesialister innen forretningsjuridiske fagfelt.

Vi tror på å være godt forberedt

Vår tilnærming forutsetter at vi har overblikk, forståelse og detaljkunnskap om sak og klient. Vi har over tid opparbeidet oss inngående kunnskap om bransjer, aktører og forretningskultur i regionen.

…og på en god dialog

Vårt beste arbeid gjør vi i tett samarbeid med klienten. Jevnlig dialog gjør oss i stand til å jobbe forebyggende og mer treffsikkert i vår rådgivning.

doc_4_2.jpg

I ADVISO er det rom for å stoppe opp og investere tid til å bli kjent med klienter og nye problemstillinger

Vi har som mål å være det beste miljøet for forretningsadvokater i regionen. I Adviso legger vi vekt på en selvforsterkende kultur med læring mellom ansatte.

Se hvem vi er

doc_5_2.jpg

Gode team som forstår klientens behov

Vi tilstreber alltid en så effektiv og enkel prosess som mulig. Vi er fleksible, og setter sammen våre team i henhold til behov.

TA GJERNE KONTAKT FOR EN PRAT:

T +47 70 10 91 91 E: post@adviso.no