Rendyrket forretningsjuridisk miljø

Solid erfaring og kommersiell forståelse.

Lokal forankring

Kjennskap til regionen, forretningskulturen og menneskene legger et godt grunnlag for vår rådgivning. Vi er stolte av regionen vår, og opptatt av å bidra til å videreutvikle denne.

Vi tror på å være godt forberedt

Vår tilnærming forutsetter at vi har overblikk, forståelse og detaljkunnskap. Vi har inngående kunnskap om bransjer, aktører og forretningskultur i regionen.

…og på en god dialog

Vårt beste arbeid gjør vi i tett samarbeid med klienten. Jevnlig dialog gjør oss i stand til å jobbe forebyggende og mer treffsikkert i vår rådgivning.

Størrelse og kapasitet

Vi har kapasitet til å løse de største sakene, samtidig som vi har et sterkt fokus på å bevare nærhet til klienter og ansatte.

Objektivitet og realisme

Vi ser hele bildet, og baserer vår rådgivning på det beste for merkevare og klient.

Gode team som forstår klientens behov

Vi tilstreber en effektiv og enkel prosess. Vi er fleksible, og setter sammen våre team i henhold til behov.

Ta gjerne kontakt for en prat: 

T: 70 10 91 91     E: post@adviso.no