Når trer ny personvernlov i kraft i Norge?

I dag, 25. mai 2018, trer ny personvernlovgivning i kraft i EU. Som vi skrev i februar, varslet justisministeren at det ikke var sikkert at loven ville tre i kraft i Norge innen samme frist og i det siste har 1. juli vært datoen for ikrafttredelsen. Stortinget selv vedtok den nye personvernloven 22. mai, tre dager før forordningen trer i kraft i EU.

Nå er det imidlertid igjen usikkert når loven vil kunne tre i kraft i Norge og i resten av EØS/EFTA-landene. Forordningen må innlemmes i EØS-avtalen og må dermed først behandles i EØS-komitéen. Det er nå klart at EØS-komitéen ikke vil kunne behandle saken før 6. juli, og EØS-komitéens beslutning vil ikke kunne tre i kraft før alle EFTA-landene har godkjent den. For Liechtensteins del, har de interne prosedyrer for slike saker som innebærer én måneds frist for et eventuelt krav om folkeavstemning, og dette vil kunne skyve innlemmelsen i EØS-avtalen helt frem til august.

Det er uansett klart at det nye personvernregelverket kommer, og er et regelverk som virksomheten må forholde seg til og gjennomføre i sin organisasjon. Det er derfor ingen grunn til å utsette arbeidet med å få dette på plass, selv om ikrafttredelsesdatoen ikke er klar.

Vi vil følge saken med stor interesse og bistår gjerne ved eventuelle spørsmål til de nye personvernreglene. 

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.