GDPR-fristen kan bli utsatt

I januar skrev vi om Nye personvernregler – hva betyr det for din virksomhet og at reglene skulle tre i kraft 25. mai 2018. Dette gjennom at GDPR-forordningen begynner å gjelde i EU 25. mai 2018 og Norge og de andre EØS/EFTA-landene har fått samme gjennomføringsfrist til å inkorporere forordningen. En del virksomheter er dermed godt i gang med å forberede seg på de nye personvernreglene.

Rundt 100 dager før GDPR-forordningen har virkning i EU-landene, varsler justisministeren imidlertid at det ikke er sikkert at loven vil tre i kraft i Norge innen fristen den 25. mai. Departementet tar sikte på å fremme en proposisjon i april og å fremme proposisjonen som raskt som mulig.

Forordningsformen innebærer full harmonisering av personvernreglene i EU/EØS, men forordningen selv åpner for at det kan gis nasjonale regler i enkelte tilfeller. Tidspunkt for ikrafttredelse og nærmere innhold i de norsk personvernreglene er dermed fortsatt uklart.

Vi vil følge proposisjonen med stor interesse og bistår gjerne ved eventuelle spørsmål til de nye personvernreglene. 

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.