Personvern og informasjonskapsler

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan ADVISO samler inn og bruker personopplysninger.

ADVISO, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med advokatoppdrag

ADVISO behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte advokatoppdrag og i den utstrekning det er nødvendig for utføre oppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om informasjon om klient, motparter og andre som har tilknytning til oppdraget. Oppdraget vil også kunne omfatte behandling av sensitive personopplysninger.

Behandlingen av opplysninger om klient er nødvendig for at ADVISO skal kunne utføre oppdraget.

Behandling av personopplysninger om andre enn kontaktperson hos klient, for eksempel motpart og vitner, skjer på grunnlag av en interesseavveining, der hensynet til å kunne gjennomføre oppdraget blir avgjørende. Advokater er pålagt en streng lovbestemt taushetsplikt som reduserer de eventuelle ulempene som behandlingen kan medføre. Sensitive personopplysninger utleveres kun i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre oppdraget.

Vi vil ikke behandle personopplysninger som går utover dette uten at samtykke er innhentet fra den registrerte før behandlingen startet.Markedsføring

Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, herunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud om seminarer og vurderinger knyttet til mulig klient/samarbeidsforhold.

Opplysningene behandles med grunnlag i at det, for eksisterende klienter, foreligger avtaleforhold, gjennom at det på annen måte har blitt gitt sitt samtykke til oss, for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev, eller at vi etter en interesseavveining, samler inn kontaktopplysninger om personer som har en rolle i en virksomhet som ADVISO ønsker å komme i kontakt med. 

Ved abonnering på nyhetsbrev lagres e-postadressen i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Ved ønske om ikke å motta slik markedsføring, kan du gi oss beskjed om dette (se kontaktinformasjon nedenfor).


Om informasjonskapsler (cookies) på denne siden

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger relatert til klientforhold slettes etter 10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte saksfiler slettes 10 år etter at saken er avsluttet.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

ADVISO bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til post@adviso.no Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@adviso.no

Telefon: +47 70 10 91 91 

Postadresse: Postboks 5098, 6021 Ålesund

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som gir oss statistikk på hvordan nettsiden blir brukt. Typisk informasjon som samles inn omhandler tidsbruk, hvilke sider som blir mest lest, og hvilke kilder som refererer til adviso.no. Informasjonskapslene på denne siden er tilknyttet Google Analytics. Formålet med å samle inn data er en målrettet og kontinuerlig utvikling av nettsiden.

Informasjonskapsler på www.adviso.no

Google Analytics:

Et svært vanlig analyseverktøy for å analysere brukeroppførsel på et nettsted, er Google Analytics. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk, geografisk lokasjon og mye mer. For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics et javascript, som igjen lager 5 forskjellige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene benyttes til å lagre bevegelsesmønsteret på et nettsted og hver enkelt bevegelse. Disse informasjonskapslene er:

_ga: Lagres i 2 år fra siste besøk.

_gid: Lagres i 24 timer fra siste besøk.

_gat: Lagres i 1 minutt fra siste besøk.

Hvilke opplysninger som blir behandlet

På www.adviso.no, blir opplysningene behandlet etter de metoder som er nevnt over her.

Formål med behandlingen

Formålet er ikke å identifisere deg som bruker, men å lage en bedre brukeropplevelse for alle brukere.

Hvem som behandler opplysningene

Informasjonskapsler i seg selv, har ingen verdi, da de lagrer kun et tilfeldig identifikasjonsnummer. Det er først når du knytter denne informasjonen opp mot en database, at informasjonen kan behandles. Eiere av www.adviso.no, bekrefter at denne informasjonen behandles strengt og den kun brukes til det formål som er ment for innsamling av data. Identifikasjon av brukere, gjøres bare i de tilfeller det er strengt nødvendig. Dette kan være eksempelvis i forbindelse med kjøp av varer og tjenester eller andre situasjoner som krever at brukeren må være innlogget.

Generell informasjon om infokapsler / cookies

Informasjonskapsler er små filer som lagres av din nettleser på din maskin. Dersom du åpner en annen nettleser på maskinen din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit. En informasjonskapsel inneholder som regel fire parametere:

● Navn på informasjonskapsel

● Unik id til informasjonskapsel (denne er knyttet til din nettleser)

● Hvor lenge informasjonskapselen skal lagres på din maskin

● Domene som informasjonskapselen gjelder for

På grunn av siste punktet her, er det svært vanskelig å misbruke en informasjonskapsel. En informasjonskapsel i seg selv har liten verdi før den blir knyttet opp til et database. Derfor vil den ha lav eller ingen verdi dersom noen prøver å flytte den over til et annet domene, fordi man ikke har tilgang til databasen.

Du kan skru av informasjonskapsler

Det er fullt mulig å skru av informasjonskapsler i din nettleser. Men vær da klar over at svært mange nettsider ikke vil fungere. Du vil for eksempel ikke ha mulighet til å handle i nettbutikker, logge deg på sosiale medier som Facebook, Twitter, Google+ osv.