Vi har god innsikt i økonomiske aspekter ved juridiske problemstillinger

I forbindelse med juridiske problemstillinger kan økonomiske konsekvenser ofte være en sentral faktor for valg av løsning. Dette gjelder blant annet i forbindelse med kjøp og salg, omorganiseringer, skattemessige sammenhenger og generasjonsskifter.

Ved at tre av våre advokater også har økonomisk utdannelse og erfaring, har de innblikk i økonomiske aspekter som kan oppstå i forbindelse med juridiske problemstillinger. De har også en særlig forståelse for sammenhengen mellom juridiske og økonomiske forhold. På denne måten kan vi både selv bistå i slike sammensatte vurderinger, og samarbeide med spesialister fra andre miljø der dette er riktig.


«Vi erfarer at ADVISO sin solide kompetanse også innenfor økonomiforståelse sikrer at vi til enhver tid mottar treffsikre juridiske råd som på en god måte tilpasses våre kommersielle vurderinger.»

Håvard Myrene, Direktør for forretningsutvikling Ulmatec


økonomiske aspekter ved juridiske problemstillinger.png

Gå til kontaktside


ADVISO-Ole-Reinhart-Noto.jpg

Ole-Reinhart Notø

Ole-Reinhart Notø har en bred og omfattende erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning hvor han bistår både børsnoterte og unoterte selskaper som en kommersiell juridisk rådgiver og sparringpartner for blant annet styrer og toppledelse.

Ole-Reinhart er spesialisert på selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger og bistår i alle ledd av investerings- og transaksjonsprosesser, fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer. Han setter sammen det mest kompetente teamet internt hos oss og bistår med utforming av alle typer relevante avtaler, slik som konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om virksomhetsoverdragelser, aksjonæravtaler mv.

Ole-Reinhart er også utdannet siviløkonom og kombinerer sin juridiske rådgivning med forretningsmessig og økonomisk forståelse og kompetanse. Han er bestemt, direkte, engasjert og målrettet i sin rådgivning med fokus på å sikre langsiktig lønnsomhet gjennom inngåelse av gode kontrakter og ressurseffektive investeringer, samt unngå eller minimere tvister, omdømmemessige og finansielle tap.

Ole-Reinhart har omfattende erfaring knyttet til finansiell restrukturering. Han har dessuten betydelig erfaring med konfliktløsning samt med forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Ole-Reinhart er genuint interessert i bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal og har en rekke styreverv også som styreleder. Han har dermed en omfattende kunnskap innenfor et bredt spekter av bransjer og er en sterk bidragsyter også i strategiske og eiermessige prosesser. Ole-Reinhart har jobbet som forretningsadvokat i Ålesund i mer enn 25 år, hvorav 11 år som partner i advokatfirmaet Schjødt AS ved firmaets kontor i Ålesund. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra handelshøyskolen BI.


Runar Nordby Johnsen

Runar Nordby Johnsen

Runar har bred erfaring med rådgivning innen ulike forretningsjuridiske områder, herunder omfattende erfaring med kontraktsrettslige problemstillinger. Runar har tidligere vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett.

Runar er spesialisert på fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett, og bistår i forbindelse med selskapsrettslige endringer og omorganiseringer. Han har videre inngående kompetanse knyttet til transaksjoner, herunder med kontraktsforhandlinger og due-diligence prosesser. Han arbeider også med problemstillinger knyttet til fast eiendom, både i tilknytning til kjøp og salg av eiendommer eller eiendomsselskaper, men også knyttet til leiekontrakter og oppfølging opp mot offentlige instanser. Runar oppfyller vilkårene til å opptre som eiendomsmegler i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

Runar har bred erfaring innenfor spørsmål knyttet til selskapsbeskatning, herunder spørsmål om internprising.

I tillegg til sin juristutdannelse har Runar også en Master i Regnskap og Revisjon. Han har dermed en god forståelse av virksomheters økonomiske aspekter, herunder regnskapsmessige spørsmål, og spørsmål knyttet til verdsettelser. Han jobber tett opp mot flere lokale revisorer i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer, og de skatteproblemstillinger som kan oppstå der.

Før Runar kom til ADVISO, jobbet han 5 år i Deloitte Advokatfirma AS i Bergen. Han har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen, og Norges Handelshøyskole.


magnus-solevaÌŠg-adviso.jpg

Magnus Solevåg

Magnus ble ansatt i ADVISO høsten 2020, og arbeider bredt innen forretningsjuridisk rådgivning med hovedfokus på selskapsrett, kontraktsrett og tvisteløsning. 

Magnus har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, samt en L.L.M i International Business Law fra King’s College London. Ved King’s skrev han masteroppgaven “A comparative perspective on consequential damages clauses in commercial contracts”. Videre har Magnus en Bachelor i Økonomi & Administrasjon, med fordypning i regnskap og skatterett, fra Høgskulen på Vestlandet. Sammen med to medstudenter skrev Magnus bacheloroppgaven «Gjennomskjæring etter skatteloven § 14-90», som senere ble publisert. 

Under studietiden arbeidet Magnus i et revisjonsfirma. Der arbeidet han med ordinær revisjon, bistand ved omorganiseringer samt generell rådgivning. Med sin bakgrunn har Magnus derfor god økonomisk forståelse og en interesse for de kommersielle sider ved juridiske problemstillinger. 

Magnus har også hatt trainee-opphold hos både store og mellomstore advokatfirmaer, samt flere opphold hos oss i ADVISO.Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.