Våre nye medarbeidere

ADVISO vokser, og vi har så langt i 2019 ansatt tre nye medarbeidere. Gjennom ansettelsen av disse, styrker vi vår profil og vi vil være ytterligere rustet til å dekke kundenes behov.

IMG_2468.jpg

Silje Bruun Teigen begynner hos oss i løpet av sommeren. Hun kommer fra stilling som seniorrådgiver i Kystverket. Hun har også flere års erfaring fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og Konkurransetilsynet. 

Silje vil ha ansvaret for fagområdet offentlige anskaffelser. Med verdifull erfaring knyttet til hva som er sentrale problemstillinger fra klageprosesser, vil Silje på vårt neste seminar rett over sommeren, fortelle om mulighetene dersom man har blitt forbigått i en anbudskonkurranse og hvilke muligheter man har for å vinne gjennom med en klage. 

Silje har også jobbet tre år som dommerfullmektig ved Sunnmøre tingrett og har bred erfaring innen en rekke fagfelt innen forretningsjus og generell forvaltningsrett. 


maria-gjosund-adviso.jpg

Maria Gjøsund begynte som advokatfullmektig hos oss i juni, men har før dette hatt traineeopphold og skriveplass hos oss. Som advokatfullmektig arbeider Maria bredt og innenfor de fleste rettsområdene til ADVISO. Maria har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har vist en særlig interesse for arbeidsrett gjennom studiet, og masteroppgaven hadde temaet «Arbeidsgivers adgang til oppsigelse ved hyppig og langvarig sykefravær». I tillegg har Maria gjennom valgfag spesialisert seg i selskapsrett. 


IMG_2467.jpg

Magnus Solevåg er trainee hos oss i sommer og vil begynne som advokatfullmektig neste år. Han skal fullføre masterstudiet i rettsvitenskap ved Kings College i London, der han skal spesialisere seg i «International Business Law». Magnus har også bachelor innenfor økonomi og administrasjon, samt arbeidserfaring fra revisjonsselskap. 


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.