Tolkningsregler – Motstrid mellom kontraktdokumenter

I kontraktsforhold mellom profesjonelle parter består kontrakter av en rekke kontraktdokumenter. Kunden sender gjerne ut en tilbudsforespørsel til flere aktuelle leverandører, og mottar tilbud fra en eller flere. Deretter gjennomføres det normalt forhandlinger, eller i hvert fall avklaringer.

Kontraktsforhandlinger kan pågå i lang tid og partene utveksler mye informasjon og dokumentasjon, før endelig kontrakt inngås. I mange kontraktsforhold ser vi at en av partenes særlige kontraktbetingelser benyttes, ofte justert for det partene underveis i forhandlingene har blitt enige om. Andre ganger benyttes standardkontrakter/standardvilkår som er alminnelige brukt innenfor den aktuelle bransje. Slike standardvilkår kan for eksempel være NL/NLM, Orgalime, NS-kontrakter osv.

Motstrid (uoverensstemmelser) og uklarheter i og mellom kontraktdokumenter er en ikke ukjent problemstilling som ofte kan være kimen til senere konflikt. I mange standardkontrakter er slike spørsmål løst, for eksempel i NS-kontraktene. Det følger for eksempel av NS 8407 pkt. 2.1 hvilke dokumenter som skal inngå i kontrakten, og av pkt. 2.2 hva som gjelder som tolkningsregler. Av sistnevnte bestemmelse følger det bl.a. at byggherrens funksjonskrav og krav til løsninger, går foran løsninger i totalentreprenørens tilbud med mindre totalentreprenøren har tatt uttrykkelig forbehold. Videre følger det av bestemmelsen at kontraktsdokumentene utfyller hverandre, men at det ved motstrid gjelder særlige tolkningsregler. En slik tolkningsregel er at "yngre dokumenter" går foran "eldre dokumenter".

I andre standardkontrakter er ikke slike spørsmål løst.

Det er svært viktig at begge kontraktspartene vurderer slike spørsmål og regulerer dette i avtaledokumentet eller i innkjøpsordren. Mangel på slik regulering skaper uklarheter og er som nevnt egnet til å skape konflikt. Ved motstrid vil begge parter "ta tak i" det kontraktdokumentet som støtter partens synspunkt og hevde at det er dette dokumentet som gjelder.

Det er etter vår erfaring vanskelig å unngå motstrid mellom kontraktdokumenter, og det er derfor vår klare anbefaling at slike tolkningsregler må på plass i enhver kontrakt.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.