Tipssaken ved Bristol og Oslo Plaza nylig behandlet av Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg besluttet i 2022 at saken mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne hos Hotel Bristol og Oslo Plaza skal behandles i Høyesterett. Det er Borgarting lagmannsretts dom (LB-2021-127698 – LB-2021-134280) som er anket av arbeidsgiversiden, og som i disse dager behandles på nytt.

Striden omhandler hvorvidt arbeidsgiverne har rett til å foreta trekk i mottatt tips for å dekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra 1. januar 2019. Bakgrunnen for dette var en endring i skattereglene fra nevnte dato, hvor arbeidsgivere ble pliktig å melde inn, trekke forskuddsskatt og beregne arbeidsgiveravgift av tips.

Det var arbeidstakerorganisasjonene Parat og Fellesforbundet som gikk til sak på vegne av sine medlemmer ansatt på henholdsvis Oslo Plaza Hotel og Hotel Bristol.

Lagmannsretten kom til at de ansatte har et rettskrav på å få utbetalt mottatt tips, og at arbeidsgivers styringsrett ikke gir rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke virksomhetens egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon. Dette fordi lagmannsretten mener tips er en gave fra kunder til de ansatte, som de ansatte har krav på.

Lagmannsretten kom også til at de ansatte som hadde tiltrådt etter at trekkordningen var satt i verk, ikke hadde samtykket til trekkene, og dermed ikke var bundet av trekkordningen.

Dersom dommen blir stående, vil den trolig medføre store konsekvenser for hele bransjen. Det fremgår nemlig av lagmannsrettens dom at over halvparten av medlemsbedriftene i NHO Reiseliv praktiserer samme type trekk. Dette betyr at man kan forvente en stor oppryddingsjobb, muligens også en rekke nye erstatningskrav, dersom Høyesterett sier seg enig med lagmannsretten. 

Saken skulle opprinnelig behandles av Høyesterett den 10. og 11. januar 2023, men ble utsatt og gjennomført den 29. og 30. mars 2023. 

Vi venter spent på resultatet og holder dere oppdatert – God Påske!

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.