Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Støre har i dag fremlagt tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet for 2022. Under følger en oppsummering av enkelte av de viktigste forslagene til endringer.

Økt skatt på utbytte

Skatten på utbytte foreslås skjerpet ved å øke oppjusteringsfaktoren slik at marginalskatten inkludert selskapsskatt øker fra 46,7 til 49,5 %. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten fra 1,44 til 1,6. Marginalskatten på aksjeutbytte er i dag 6,3 prosentenheter lavere enn høyeste marginalskatt på lønn. Ved å øke skatten på aksjeutbytte reduseres forskjellen i marginalskattesatsene. Ved å øke oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten vil forskjellen i marginalskattesats på lønn og utbytte reduseres fra 6,3 til 3,5 prosentenheter

Endring i formuesskatten  

Det er foreslått at formueskattesatsen økes til 0,95 %. Videre skal verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes til 65 %, ved at verdsettelsesrabatten reduseres. 

Verdsettelse av primærboliger økes til 50 % for den delen av markedsverdi som overstiger 10 mill. kroner, og formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 %. 

Samtidig økes bunnfradraget i formuesskatten til 1,65 mill. kroner. 

Bortfall av ordning med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiver. 

Regjeringen forslår å fjerne skattefritaket knyttet til ansattes erverv av aksjer i arbeidsgiverselskapet, hvor ansatte på nærmere vilkår kan få en rabatt på inntil kr 7 500 årlig uten beskatning. Dette medfører at eventuell rabatt ved ansattes erverv av aksjer i arbeidsgiver vil bli skattepliktig som lønn. 

Forslaget om opphør av ordningen blir satt i sammenheng med at Solberg-regjeringens forslag om ny opsjonsskatteordning blir opprettholdt. 

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.