Siste frist for å endre allerede eksisterende bedriftsintern aldersgrense er 30. Juni 2016

Fra og med 1. juli 2015 innført nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven. Hovedregelen om 70 års aldersgrense ble endret til 72 år og minimumsgrensen for lavere bedriftsinterne aldersgrense (lavere aldersgrense enn hva som følger av lovens hovedregel fastsatt av bedriften) ble endret fra 67 til 70 år.

Overgangsregler gjorde det mulig å beholde bedriftsintern aldersgrense på inntil 67 år, frem til 1. juli 2016. De arbeidsgiverne som til nå har hatt slik bedriftsintern aldersgrense, vil få 72 års aldersgrense fra og med 1. juli 2016, med mindre de endrer sin nåværende bedriftsinterne aldersgrense til 70 år. Siste frist for beslutning om endring er dermed 30. juni 2016.

Arbeidsgiver kan etter det nye regelverket også senere innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år. Slik innføring må drøftes med de tillitsvalgte.

Arbeidsgivere som å ønsker å ha en aldersgrense på 70 år i stedet for 72 år og som tidligere hadde bedriftsintern aldersgrense, anbefales å beslutte og bekjentgjøre dette for sine ansatte før 1. juli i år. På denne måten unngår man at arbeidstakere som fyller 70 år før man eventuelt senere rekker å innføre ny bedriftsintern aldersgrense, får rett til å fortsette til de fyller 72 år.

Vi bistår gjerne ved eventuelle spørsmål til de endrede reglene eller ved ønske om å gjennomføre de tilpasninger som er nevnt over.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.