Regjeringen iverksetter tiltak for å hjelpe bedrifter rammet av korona

Regjeringen varslet i dag forslag om å endre permitteringsregelverket, samt forslag om endringer i skattereglene.

Endring i permitteringsregelverket. 

Mange bedrifter opplever det nødvendig å permittere ansatte på grunn av driftsproblemer tilknyttet koronaviruset. Arbeidsgiver har etter permitteringslønnsloven plikt til å betale lønn til ansatte som er permitterte en «arbeidsgiverperiode» på 15 dager fra første permitteringsdag. 

Arbeidsgiverperioden gjelder imidlertid ikke dersom permitteringen skyldes «brann, ulykker eller naturomstendigheter». I slike tilfeller vil NAV overta lønnsforpliktelsen fra første permitteringsdag. I et nylig rundskriv har imidlertid NAV uttalt at permitteringer som skyldes koronaviruset, ikke kan anses som «brann, ulykker eller naturomstendighet», med den konsekvens at normal arbeidsgiverperiode på 15 dager gjelder.  

Konsekvensen av dette er at arbeidsgiver er pliktig til å betale de permitterte lønn i 15 dager, selv om virksomheten verken har arbeid å sette vedkommende til eller inntekter til å finansiere utgiftene med. At arbeidsgiver har arbeidsgiverperiode ved permitteringer er ikke noe nytt, men medfører større problematikk enn den klassiske permitteringssituasjonen som skyldes lite arbeid, da driftsforstyrrelsene tilknyttet koronaviruset har kommet brått på næringslivet. 

Regjeringen foreslår nå at arbeidsgivers lønnsplikt under permittering kortes ned. Omfanget av nedkortingen av arbeidsgiverperioden ved permittering er ikke nærmere spesifisert per dags dato. Forslaget vil fremlegges i sin helhet på fredag. 

Endringer i skattereglene

Videre vil Regjerningen også fremme forslag om endringer i skattereglene. For det første vil det bli fremmet forslag om at selskap som går med underskudd kan tilbakeføre dette mot overskudd tidligere år. De nærmere vilkårene for slik tilbakeføring, og hvordan det skal kunne gjennomføres må forventes i forbindelse med fremleggelse av forslaget kommende fredag. Regjeringen foreslår også at eiere av bedrifter der eierskapet utløser formuesskatt, skal kunne få utsettelse med innbetaling av denne. Tilsvarende som for tilbakeføringsretten, må de nærmere vilkårene forventes fremlagt fredag. 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Ingvild Vartdal

LinkedIn

Maria Gjøsund

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.