Regelendringer fra 1. juli 2016 – skatt

Oversikt over viktige regelendringer på skatteområdet fra 1. juli 2016.

Lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker

Med virkning fra 7. oktober 2015 ble lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær skattlagt som utbytte. Reglene gjaldt ikke for lån fra ansvarlige selskap, kommandittselskap eller annet deltakerlignet selskap til personlige deltakere i selskapet. Det er nå vedtatt at tilsvarende regler skal gjelde for lån fra deltakerlignet selskap til personlig deltaker. Endringen trer i kraft med virkning fra 11. mai 2016.

Fritak fra merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som deles ut til veldedige formål

Fra 1. juli 2016 innføres det et merverdiavgiftsfritak som gjelder ved uttak av næringsmidler som deles ut til veldedige formål. Formålet med regelendringen er å redusere matsvinn. Endringen innebærer at avgiftspliktige aktører i matbransjen ikke skal regne merverdiavgift på uttak av mat- og drikkevarer som gis bort. Det er et vilkår at mottaker må dele ut varene på veldedig grunnlag og være registrert i Enhetsregisteret.

Ny landsdekkende klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet

Den nye landsdekkende klagenemndsordningen for behandling av klager på vedtak om skatt og merverdiavgift (Skatteklagenemnda) etableres fra 1. juli 2016. Skatteklagenemnda skal erstatte de fem regionale skatteklagenemndene, skatteklagenemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemda for merverdiavgift.

Unntak fra taushetsplikt for opplysninger som skal registreres i Nasjonalt register for offentlig støtte

I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig større er Norge forpliktet til å innføre et register for offentlig støtte fra 1. juli 2016. For at Skatteetaten og Tolletaten skal kunne gi opplysninger til registeret, er det fastsatt unntak fra taushetsbestemmelsene i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og tolloven.

Utvidelse av fritak fra toll på informasjonsteknologivarer

Fra 1. juli 2016 blir tollsatsen for varer som omfattes av informasjonsteknologiavtalen i WTO bundet på null.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.