Prisjusteringer i offentlige kontrakter

I offentlige anskaffelser oppstår det overraskende ofte et behov for å gjøre endringer i kontrakten etter avsluttet konkurranse. Den siste tiden har det skjedd flere ekstraordinære prisøkninger i markedet, og kostnadene tilknyttet blant annet råvarer, produksjon, energi og transport har skutt i været. Dette har medført utfordrende tider for både leverandører og oppdragsgivere. Behov for prisjusteringer er dermed særlig aktuelt for å unngå utsatte prosjekter eller i ytterste konsekvens konkurser– men hvilket handlingsrom er det for prisjusteringer i anskaffelsesregelverket?

Når kan man foreta prisjusteringer i offentlige anskaffelseskontrakter? 

Det kan være en utfordring å ha tilstrekkelig fleksible klausuler som i tillegg ligger innenfor anskaffelsesregelverket. Handlingsrommet for endringer etter konkurransen er gjennomført er begrenset, og utgangspunktet er at partene selv har risikoen for prisendringer som kan få betydning for kontraktsforpliktelsen. 

I forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) § 28-1 reguleres imidlertid en rekke tilfeller, hvor endringer i avtalt pris likevel kan være tillatt. 

Oppsummeringsvis, vil en adgang til å justere prisen etter hensiktsmessig nivå være i alle parters interesse, da man vil avhjelpe konkurstruede leverandører i krevende situasjoner og dermed sikre et konkurransedyktig leverandørmarked. Det finnes som vi ser over flere mekanismer for å justere den avtalte kontraktsprisen, og det beror i stor utstrekning på skjønnsmessige avveininger hvorvidt man har adgang til å foreta prisjusteringer i kontrakten.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.