Overføring av personopplysninger til Storbritannia kan inntil videre fortsette som før

Den 31. desember 2020 opphørte Brexit-overgangsperioden. Dette skulle som utgangspunkt innebære at virksomheter som overfører personopplysninger til Storbritannia, etter nyttår måtte følge GDPRs regler om overføring av personopplysninger til «tredjeland».

Som vi skrev om i vår artikkel i desember, holdt EU-kommisjonen på å vurdere om den skulle gi Storbritannia en såkalt adekvansbeslutning, en form for «godkjenning» av beskyttelsesnivået for personopplysninger. Dette vil i så fall ville innebære at personopplysninger kan overføres til Storbritannia som før, men at det var usikkert om EU-kommisjonen ville komme i mål med dette arbeidet før 1. januar.

EU-kommisjonen holder fortsatt på å vurdere om Storbritannia skal få en adekvansbeslutning. I utkastet til handels- og samarbeidsavtale mellom EU og Storbritannia, har imidlertid partene blitt enige om at Storbritannia ikke skal anses som et tredjeland i en overgangsperiode. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor vedtatt en midlertidig forskrift som gjør dette unntaket til norsk rett. I praksis betyr dette at norske virksomheter kan fortsette å overføre personopplysninger til Storbritannia på samme måte som overføring av personopplysninger til andre EØS-stater. 

Dette unntaket har begrenset varighet. Unntaket vil utløpe senest seks måneder etter at handels- og samarbeidsavtalen har blitt formelt godkjent i EU og Storbritannia. Det gjenstår dermed å se om EU-kommisjonen gir Storbritannia adekvansbeslutning, slik at personopplysninger, uten tidsbegrensing, kan overføres til Storbritannia på samme måte som innad i EØS. 

Vi i ADVISO arbeider jevnlig med personvernrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med våre advokater hvis du har spørsmål eller din virksomhet ønsker bistand. 

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.