Nye personvernregler – hva betyr det for din virksomhet?

I mai 2018 får vi nye personvernregler i Norge. EU-parlamentet har vedtatt ny personvernordning (GDPR) som skal erstatte dagens personlovgivning i EU og loven vil også gjelde for Norge gjennom EØS-avtalen. For norske virksomheter innebærer dette at dagens personopplysningslov fra år 2000 og personopplysningsforskriften vil bli erstattet av personvernforordningen.

Vi har i dag en streng personvernlovgiving og forordningen viderefører mange av prinsipper og reglene i gjeldende regelverk. Overholder virksomheten dagens lovkrav etter personopplysningsloven vil dermed ikke ikrafttredelsen av GDPR innebærer de store endringene. GDPR vil likevel medføre nye plikter for virksomhetene som de må forholde seg til:

Datatilsynet vil som i dag ha mulighet til å sanksjonere brudd på personvernregelverket med bøter. Nivået på bøtene er vesentlig skjerpet. En bedrift kan bli bøtelagt med inntil 4 % av bedriftens årlige globale omsetning, begrenset oppad til 20 millioner Euro.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.