Ny og viktig Høyesterettsdom om nedbemanning

Saken gjelder spørsmålet om det ved nedbemanning på grunnlag av ansiennitet skulle ha vært benyttet konsernansiennitet i stedet for selskapsansiennitet.

To utenlandske arbeidstakere som var oppsagt på grunn av nedbemanning fikk ikke medhold i at deres ansettelsestid i utenlandske selskaper i samme konsern skulle regnes med ved beregningen av ansiennitet i forbindelse med nedbemanningen.

Høyesterett avklarer med dette hvordan bedriftene og partene i tariffavtalene ellers skal forholde seg til ansiennitet ved nedbemanning.

I 2015 måtte CHC Helikopterservice AS nedbemanne på grunn av oppdragsreduksjon. Etter enighet med fagforeningen fulgte de ansiennitetsprinsippet slik at piloter med kortest ansiennitet fra selskapet skulle sies opp først, slik tariffavtalen foreskrev.

To piloter som før ansettelsen i CHC Helikopterservice AS hadde jobbet i et dansk og et skotsk søsterselskap, mente oppsigelsene av dem var usaklig fordi de ikke fikk medregnet sin ansiennitet derfra. I sin begrunnelse fremhevet pilotene både at selskapene i konsernet samarbeidet tett og at det var konsernet som hadde ønsket at de ansatte flyttet fra et selskap til et annet.

Høyesterett konkluderte med at det ikke var usaklig å kun legge vekt på selskapsansiennitet slik tariffavtalen sa og fant ikke grunnlag for å sette til side tariffavtalens bestemmelse. Høyesterett fremhevet dessuten viktigheten av forutsigbarhet i nedbemanningsprosesser og at det derfor er akseptabelt at rommet for konkret rimelighet dermed blir mindre. 

Pilotene anførte også at det ville være i strid med EØS avtalens regler om fri bevegelighet av arbeidskraft over landegrensene å ikke regne med ansiennitet fra andre konsernselskaper i EØS området. De mente at det ville hindre arbeidstakere i å flytte innad i EU/EØS området. Til dette fastslo Høyesterett at en tariffavtalebestemmelse om at bare ansiennitet fra det norske selskapet skulle telle med, ikke var i strid med EØS rettens krav til "fri bevegelighet", siden dette ikke virker diskriminerende i forhold til arbeidstakere fra andre land.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.