Næringsdrivende utleiere fra hele landet må forholde seg til husleietvistutvalget fra 2016

Husleietvistutvalget er et domstollignende tvisteløsningsorgan som behandler tvister om leie av bolig. Et vedtak fra Husleietvistutvalget som ikke er brakt inn for domstolene innen ankefristen har samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.

I gjeldende forskrift om husleietvistutvalget er utvalgets geografiske virkeområde begrenset til Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fra 2016 vil imidlertid alle leietakere som er forbrukere kunne klage inn næringsdrivende utleiere fra hele landet. Dette som følge av et EU-direktiv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har blant annet som følge denne endringen lagt utkast til revisjon av forskriften ut på høring. Foruten enkelte endringer som skal forenkle og forbedre saksbehandlingen, er det foreslått at man åpner for fjernmøte i oppsigelsessaker mot næringsdrivende utleiere i distrikter som ligger langt fra Husleietvistutvalgets kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. I oppsigelsessaker hvor leieobjektet for eksempel ligger på Sunnmøre åpnes det følgelig for telefonmøte, videomøte mv som et alternativ til ordinært møte.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. november 2015.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.