Konserninterne overføringer over landegrensen

I forbindelse med fremlegging av revidert statsbudsjett i dag, har regjeringen fremmet forslag til endring av beskatningen knyttet til konserninterne overføringer over landegrensene.

Regelverket er i dag slik at konsernselskaper, under visse forutsetninger, kan overføre eiendeler mellom seg uten at det utløser beskatning, jfr. skatteloven § 11-21. Skatt utløses først på det tidspunktet der den overførte eiendelen realiseres, eller dersom konserntilknytningen brytes. Dette regelverket har i hovedsak vært forbeholdt norske konsernselskaper.

Forslaget legger opp til at reglene om konserninterne transaksjoner kan benyttes i større grad også vedgrenseoverskridende transaksjoner. Det legges imidlertidikke opp til en ren kontinuitetstransaksjon i tråd med

skatteloven § 11-21, men derimot en ordning tilsvarende exit-beskatning, med mulighet for å fordele skatteplikten over 7 år.

I denne omgang gjennomføres det kun en lovendring som åpner for etterfølgende endringer av regelverket gjennom forskrift. De endelige detaljene knyttet til endringene er således ikke avklart.

Ta gjerne kontakt med ADVISO dersom du har spørsmål knyttet til de foreslåtte endringer.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.