Kartverket innfører nytt system for elektronisk tinglysing fra 18. april 2017

Kartverket har av regjeringen fått i oppdrag å tilrettelegge for elektronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom. Det nye e-tinglysingssystemet som åpnes den 18. april 2017 legger opp til elektronisk kommunikasjon mellom bruker og tinglysingsmyndighet.

Store deler av informasjonen i dokumentene skal kunne kontrolleres helautomatisk og deretter registreres direkte i tinglysingssystemet. I motsetning til dagens saksbehandling som tar 4 dager, vil mottatte dokumenter som kan registreres helautomatisk registreres umiddelbart i grunnboken.

E-tinglysing vil i første omgang kun være tilrettelagt for profesjonelle brukere som banker, eiendomsmeglere, inkassoselskaper og advokater. Disse vil kunne sende inn alle typer rettsstiftelser i fast eiendom, elektronisk. Prioritetsrekkefølgen ved e-tinglysing vil være mer presis ved at prioritetsrekkefølgen skal følge det eksakte tidspunkt, inkludert klokkeslett, et dokument er tinglyst.

Det vil fortsatt være mulig for privatpersoner og andre å sende inn papirbaserte dokumenter til tinglysing. Papirbaserte dokumenter vil bli behandlet fortløpende samme dag som de er mottatt, men vil først bli overført til grunnboken klokken 21.00 samme dag. Papirdokumenter som er registrert samme dag vil følgelig få likestilt prioritet, men prioritet bak elektroniske dokumenter som er tinglyst tidligere enn klokken 21.00 samme dag. Når det gjelder utleggs- og arrestforretninger vil disse fortsatt gå foran annet rettserverv som er innført samme dag, uavhengig av klokkeslett for registrering.

For kommunenes konsesjonskontroll legger løsningen opp til at kommunene mottar egenerklæringer eller konsesjonssøknader på samme måte som i dag. Kommunene fører deretter utfallet av kontrollen/behandlingen i en egen modul i matrikkelen.Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.