Hvilke skader dekkes av entreprenørenes forsikringer?

Utgangspunktet etter de entrepriserettslige standardkontraktene (NS-kontraktene) er at entreprenøren har risikoen for skader som inntreffer frem til kontraktarbeidene er overtatt av byggherren. Det følger av de enkelte NS-kontraktene at entreprenøren derfor skal tegne forsikringer.

Entreprenøren er forpliktet til å 1) holde kontraktsgjenstanden forsikret i byggetiden (tingsskadeforsikring), og entreprenøren er forpliktet til å 2) tegne forsikring for det ansvaret han kan pådra seg under gjennomføringen av kontrakten (ansvarsforsikring). Disse forsikringene skal sikre entreprenøren ved 1) skader på eget kontraktarbeid, og 2) skader på byggherrens eller tredjemanns person eller ting. 

Forsikringene skal tegnes på slike vilkår som er "vanlig" for den type arbeid som entreprenøren eller hans underentreprenør skal utføre. Hvorvidt det er behov for å tegne tilleggsforsikring må vurderes konkret.

Forsikringene dekker kort oppsummert alle plutselige og uforutsette hendelser. Dersom skaden skyldes utførelsesfeil fra entreprenørens side, får han imidlertid et problem. Forsikringene dekker tap andre måtte påføres, men entreprenøren får ikke dekket tap knyttet til skade på eget kontraktarbeid. Verken tingsskade- eller ansvarsforsikringen dekker skader på eget kontraktarbeid dersom årsaken er feil eller mangelfull utførelse fra entreprenørens side. Unntak gjelder dersom mangelen skyldes en annen entreprenørs utførelse (enten en under- eller sideentreprenør).

En ikke uvanlig situasjon er at det oppstår skade på kontraktsgjenstanden etter overtakelse, som byggherrens forsikringsselskap i første omgang dekker, men hvor det fremmes regress mot entreprenøren begrunnet med utførelsesfeil. En skulle i slike tilfeller tro at denne typen skadetilfeller omfattes av entreprenørens ansvarsforsikring, ettersom det er snakk om "skader på byggherrens ting". Byggherren har jo overtatt. Slik er det nødvendigvis ikke. Dersom skaden skyldes feil eller mangelfull utførelse fra entreprenørens side, og feilen/mangelen forelå på overtakelsestidspunktet, dekkes ikke dette av entreprenørens forsikringer.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.