Husk å sjekke ligningsverdien på fast eiendom

Fristen for å levere selvangivelse for næringsdrivende og selskap er 31. mai 2016. Selskap som eier næringseiendom ved utgangen av inntektsåret skal også levere et eget skjema med beregnet likningsverdi av eiendommen.

Etter de siste års oppregulering av beregnet likningsverdi for næringseiendom har vi erfart at den beregnede ligningsverdien svært ofte langt overstiger eiendommens omsetningsverdi. Etter gjeldende regler kan man kreve at likningsverdien settes ned dersom likningsverdien er høyere enn 84 prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

Tilstrekkelig dokumentasjon vil være takst eller verdivurdering av megler. Idet formuesverdien på næringseiendommer, herunder produksjonslokaler mv får direkte konsekvens for formuesskatten for aksjonærer, anbefaler vi i ADVISO alle som eier næringseiendom å kontrollere formuesverdien opp mot omsetningsverdi slik at riktig grunnlag kan legges til grunn ved ligningen.


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.