God sommer fra oss i ADVISO - 2020

Det har vært et aktivt år for oss i ADVISO, der vi i tillegg til å styrke det faglige miljøet vårt, har forsøkt å bidra til utvikling av regionen vår sammen med kunder og samarbeidspartnere. Under kan du lese noen av begivenhetene som har vært viktige for oss siden i fjor sommer.

Styrking av teamet med Silje Bruun Teigen og samarbeid med Sporsheim 

Ved ansettelsen av Silje Bruun Teigen har vi etablert oss med betydelig kompetanse og erfaring innenfor offentlige anskaffelser og konkurranserett. Gjennom det faglige samarbeidet med advokatfirmaet Sporsheim i Molde, utgjør vi nå et av fylkets solide kompetansemiljø innenfor offentlige anskaffelser. 

Sammen med Ole-Reinhart Notø har Silje også hovedansvaret for å videreutvikle vår solide kompetanse innenfor tvist og prosedyre. Gjennom året har disse to prosedert flere større saker for domstolen.

adviso-sporsheim.jpg
ADVISO og Sporsheim - faglig samarbeid

Pir Cowork

Gjennom vårt etablerte samarbeid med Pir Cowork har vi hatt flere spennende arrangement. Blant annet har vi sammen med DNB arrangert seminar med fokus på kvinnelige investorer. Som et ledd i Pir Cowork sitt Angel Challenge-samarbeid har vi bidratt med faglig kompetanse innenfor IPR, et viktig fag som kan være vanskelig å navigere i alene. Samtidig med at byggingen av Pir-huset går fremover er vi i prosess med å utvikle vårt samarbeid med Pir ytterligere. Dette innebærer blant annet at vi vil bemanne ADVISO-kontoret på Pir-huset jevnlig. I tillegg vil vi inngå i Pir sitt tverrfaglige kompetanseteam som skal etableres i bygget, og på den måten bidra til at både «start-ups» og andre med tilknytning til Pir-miljøet får relevante og treffsikre råd.

PIR_Interiør_amfi_hires_003.jpg

Traineer og studenter med skriveplass

adviso-trainees.jpg

For oss i ADVISO er det viktig å bidra til at faget vårt står sterkt, også hos studenter og ny-utdannede. Vi ser at et tett samarbeid har positive synergier både for studentene, og oss som advokatfirma. Vi har derfor jevnlig traineer som gjennom oppholdet hos oss får et innblikk i advokathverdagen. I tillegg tilbyr vi skriveplass til noen studenter. På denne måten kan studentene kombinere traineeopphold med veiledning til masteroppgaven fra våre erfarne advokater. I høst skal to tidligere traineer ha skriveplass hos oss. Martin Svinø og Kari Myklebust Ferstad skal skrive masteroppgave om henholdsvis «styreansvar» og «saksbehandlingskrav i nedbemanningsprosess». Deres hovedveiledere hos oss vil være Martin Olsen Høye og Kristin Fjellby Grung.


Covid 19 – webinar og lederforum

IMG_6254.jpg

Når Covid 19 stengte landet den 12. mars, stoppet også all mulighet til å gjennomføre faglige seminar med fysiske møter slik vi er vant til. For oss var det derfor veldig spennende å– i samarbeid med Maritimt Forum Nordvest – å arrangere webinar allerede den 17. mars. Over 150 deltok når Kristin og Ole-Reinhart gjennomgikk sentrale tema knyttet til permittering og Force Majeure – to av de mest sentrale problemstillingene den første tiden etter at Covid 19 rammet oss. I de første ukene deltok vi også på flere andre webinar med sentrale kontrakts- og arbeidsrettslige tema. 

Sammen med Next Digital har vi arrangert lederforum for Next Digital sine medlemmer, der deltakerne fikk utveksle erfaringer både i forhold til de akutte konsekvensene av Covid 19 og hvordan situasjonen påvirker selskapenes strategi på lang og kort sikt. 

webinar-nextdigital-adivso.jpg

Podium 

I samarbeid med nett.no og Pir Cowork lanserte vi den 25. mars podkasten «Podium». Selv om planlegging av Podkasten har pågått lenge, gjorde Covid 19 at lanseringen ble litt annerledes enn planlagt. I første episode gjorde smittevernstiltakene at Ole-Reinhart og Olav Sindre Kriken måtte sitte på hvert sitt sted og opptaket skjedde pr telefon. Det sentrale temaet «Force Majeure» gjorde imidlertid at «lyttermassen» ble over all forventning, og motivasjonen til å fortsette ble stor. Etter å ha gjennomført tre episoder som hadde Covid19 som fortegn, har vi nå sluppet to ordinære episoder. Vi gleder oss til høsten der vi  fortsetter med episoder hvor to nye gjester fra næringslivet diskuterer aktuelle tema for vår region. Podkasten er ledet av Olav Sindre Kriken (nett.no), med Anja Solevågseide (Pir Cowork) og Ingvild Vartdal som «vekslende» co-host.  

Podium-adviso.jpg

Konnexus 

emma-ole-reinhart-kristin-adviso.jpg

Som et ledd i å styrke bistanden til våre kunder innenfor området IPR, har vi etablert et samarbeid med det nyetablerte selskapet Konnexus AS. Selskapet som er etablert av Emma Blake vil kunne supplere våre advokater med teknisk og kommersiell kompetanse knyttet til registrering og beskyttelse av IPR-rettigheter. Emma Blake er udannet jurist i Storbritannia, og praktiserte som advokat der før hun i 2011 startet som Commercial Manager / IPR Advisor i Kongsberg (tidl Rolls Royce). Vi gleder oss stort til å utvikle samarbeidet med Konnexus og Emma, og starter med et felles seminar i september. 


johnsen-noto-solevaag-adviso.jpg

Interessen og behovet for vår kompetanse innenfor økonomi øker

Som forretningsjuridiske rådgivere er vi i ADVISO opptatt av å kombinere solide faglige råd med en kommersiell tilnærming. I mange tilfeller innbefatter dette i behov for særlig innsikt i økonomiske og regnskapsmessige problemstillinger. ADVISO er opptatt av betydningen det kan ha for våre klienter at vi også har inngående innsikt i økonomiske forhold og når Magnus etter sommeren er tilbake fra masterstudie ved Kings College i London, vil vi ha tre advokater som har tilleggsutdannelse og kompetanse innenfor økonomi og regnskap. Foruten Magnus som har bachelorgrad innenfor økonomi og administrasjon, samt arbeidserfaring fra revisjonsselskap, består teamet av Runar og Ole-Reinhart. Disse har tilleggsutdannelse med henholdsvis «Master i Regnskap og Revisjon» fra NHH og siviløkonom fra BI. Den kompetansen disse besitter gjør ADVISO særlig rigget for treffsikre og gode råd også der forståelse for økonomi og regnskap er av betydning.  


Vi fortsetter med seminarer utover høsten

For ADVISO er det viktig å levere gode og relevante seminar for våre kunder og samarbeidspartnere, og fra høsten håper vi at vi kan fortsette med dette gjennom fysiske «treffpunkt». Du kan blant annet se frem til et spennende seminar den dagen Statsbudsjettet presenteres. Seminaret gjennomføres i samarbeid med First House, og vi vil gjennomgå de mest sentrale forslagene med betydning for vår region. I tillegg vil vi fortsette med våre faglunsjer der vi blant vil snakke om:

Fra 1. september er alle ansatte tilbake fra permisjon /studier og vi vil være fulltallig, det gleder vi oss til! 

GOD SOMMER!

adviso-linkedin-banner1.jpg

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.