Frister for når meldinger må være sendt for å bli registrert i Foretaksregisteret før årsskiftet - 2021

Foretaksregisteret har nå sendt ut informasjon om frister for når meldinger om kapitalendringer må være innsendt til Foretaksregisteret for å bli registrert før årsskiftet.

Fristene er som følger:

Elektroniske meldinger

Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 11. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir

Må du allikevel sende inn meldingen på papir, bør Foretaksregisteret ha mottatt beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 1. oktober. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirblankett som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2021.


Ta gjerne kontakt med oss i ADVISO om du ønsker bistand i den forbindelse.  

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.