Forbered deg på BVP

BVP står for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp) og er en innkjøps- og prosjektstyringsmetodikk hvor dialog og samspill er i fokus. Denne metodikken er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode. Bare i Nederland er den brukt i over 300 prosjekter. I Norge er dette nytt, men slike konkurranser ser nå ut til å komme for fullt i bygge- og anleggssektoren.

Med BVP gjennomfører oppdragsgiver en effektiv og målrettet konkurranse som spisses mot leverandørens evne til å se hele oppdraget fra start til mål og bidrar til å redusere risiko. Metoden går i korte trekk ut på at oppdragsgiver offentliggjør budsjett eller maksimumspris, angir tydelige og prioriterte mål som grunnlag for tilbud, og utarbeider en kravspesifikasjon som gjerne er funksjonsbasert avhengig av prosjektets behov og mål. Metodikken styres over 4 faser: 1) Forberedelse, 2) Utvelgelse, 3) Konkretisering, og 4) Oppfølgning.

Selve konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse, men hvor oppdragsgiver har tett dialog med innstilt tilbyder før kontraktsinngåelse. I konkurransen evalueres tilbyderne på pris, prestasjon, forståelse av risiko, og tilbudt ekstra kvalitet. Tilbudet skal være på maksimalt 6 sider, men oppdragsgiver gjennomfører i tillegg intervju av tilbudt nøkkelpersonell. Det som fremkommer under disse intervjuene er gjenstand for evaluering, og vil også bli en del av kontrakten. Den som blir innstilt som vinner, tas med i en såkalt "konkretiseringsfase" der tilbudet detaljeres før kontrakt signeres.

Målet med alt dette er å få inn den rette ekspertisen, og at byggherren skal være en kvalitetsoppfølger – ikke kvalitetskontrollør. Ved å bruke denne metoden har for eksempel Vegvesenet i Nederland oppnådd 15 % lavere tilbudspris, 50 % reduserte transaksjonskostnader, 50 % redusert tid til kontraktsoppfølgning, og 25 % raskere prosjektgjennomføring. Det var også et meget lavt konfliktnivå i gjennomføringen av slike prosjekter.

DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt) har foretatt en juridisk vurdering av metoden, og konkludert med at metodikken er lovlig etter anskaffelsesregelverket. Forutsetningen er at oppdragsgiver forholder seg til forbudet i anskaffelsesforskriften mot å endre tilbudet i en anbudskonkurranse. Det som skjer i "konkretiseringsfasen" må være innenfor anskaffelsesforskriften § 23-5 som fastsetter at oppdragsgiver har adgang til å be om ettersending og avklaringer av opplysninger og dokumentasjon. Når det gjelder dette med intervju av tilbudt nøkkelpersonell, så har KOFA vurdert og akseptert dette i en rekke saker.

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.