Finansdepartementet foreslår å utvide fritaket for dokumentavgift

Finansdepartementet har gjennom et høringsnotat foreslått at det innføres dokumentavgiftsfritak ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom, når dette skjer i forbindelse med omorganiseringer som kan skje med skattemessig kontinuitet. Etter gjeldende rett kan fast eiendom som overføres ved blant annet fusjon og fisjon overføres uten at det utløses dokumentavgift, mens tilsvarende ikke er tilfelle ved omdanning av ANS, DA eller KS til AS.

Dersom forslaget blir vedtatt vil man kunne foreta skattefrie omorganiseringer, og samtidig unngå kostnaden som dokumentavgiften hittil har vært. Viktige hindringer for slike omdannelser vil dermed forsvinne. Idet en også i slike tilfeller kan foreta overskjøting av eiendom eid av selskapet i forbindelse med en skattefri omdanning til AS, uten at det belastes dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien ved hjemmelsoverføringen.

Ikrafttredelsestidspunktet er foreslått å være 1. januar 2016, og en bør således vurdere å avvente eventuell omdanninger som omfatter fast eiendom til de nye reglene er vedtatt og i kraft.


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.