Endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Den 22. mars sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut på høring forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

I Aktuell arbeidsrett – april 2021 skrev vi om arbeidsgivers adgang til å pålegge ansatte hjemmekontor og hvilke regler arbeidsgiver må passe på å følge for at ordningen skal være lovlig. Som vi redegjorde for, har vi på arbeidsrettens område siden 2002 hatt en egen forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, og utbruddet av koronapandemien har gjort at forskriften har blitt særlig aktualisert. Samtidig har det skjedd en samfunnsmessig og teknologisk utvikling de siste tiårene som har endret mulighetene og forutsetningene for hjemmearbeid. Det har derfor vært behov for å en gjennomgang og endringer i forskriftens bestemmelser. 

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt ut forslag til endringer i forskriften. 

Endringsforslagene kan oppsummeres slik:

Departementet har også bedt om høringsinstansenes innspill om hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser.

Høringsfristen er 23.07.21. Vi vil følge saken med stor interesse og bistår gjerne ved eventuelle spørsmål til bruk av hjemmekontor. 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Birgitte Vaagen Rekdal

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.