Dagens terskelverdier i anskaffelsesregelverket gjør at leverandører må ta grep

Den nasjonale terskelverdien for kunngjøring i DOFFIN ble den 1. januar 2017 hevet fra kr 500 000,- eks. mva. til kr 1 100 000,- eks. mva. Dette var ett av flere virkemidler som skulle gjøre det enklere og mer fleksibelt å gjøre innkjøp etter regelverket.

Det ble i 2012 nedsatt et såkalt Forenklingsutvalg som skulle se nærmere på de nasjonale reglene i anskaffelsesregelverket. Forenklingsutvalget viste til at det offentlige gjør innkjøp for nesten 500 milliarder kroner årlig og at om lag 72 % av antallet anskaffelser gjaldt innkjøp under de tidligere EU/EØS-terskelverdiene. Forenklingsutvalget så et behov for å gjøre det enklere for de mindre anskaffelsene, og dette resulterte altså i at terskelen for kunngjøringsplikt ble hevet. 

Dersom en anskaffelse i dag overstiger kr 100 000, men ikke overstiger den nasjonale terskelverdien på 1,1 millioner kroner, må oppdragsgiver følge reglene i lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften del I. Etter denne delen av regelverket gjelder det "kun" et konkurranseprinsipp i loven § 4, som betyr at alle anskaffelser "så langt mulig" skal være basert på konkurranse. Med mindre oppdragsgiver har særskilt hjemmel for å foreta en anskaffelse direkte fra en leverandør, må det gjennomføres en eller annen form for konkurranse. Det er imidlertid høyst usikkert hvordan dette praktiseres etter endringene, all den stund vi ikke har noe tilsynsorgan. Det krever mye av en leverandør å få innsyn, og det krever enda mer å bringe inn denne typen anskaffelser for KOFA eller domstolene. Denne typen anskaffelser går derfor i stor grad under "radaren".

Resultatet av endringene er at det offentlige i langt mindre grad enn tidligere kunngjør anskaffelser. Det kan derfor også være nokså tilfeldig hvem som får muligheten til å konkurrere om de mindre innkjøpene. Ettersom slike anskaffelser gjøres uten at markedet blir gjort kjent med behovet, kan vi ikke gjøre annet enn å oppfordre våre leverandørkunder om å være mer aktive i sin markedsføring opp mot aktuelle offentlige oppdragsgivere. Leverandører bør også gjøre oppdragsgiverne oppmerksomme på at man ønsker å bli kontaktet i fremtidige konkurranser. Det er viktig at innkjøperne til enhver tid vet hvilke varer og tjenester mv. leverandørene har å tilby. I motsatt fall risikerer man å gå glipp av mange potensielle kontrakter. 

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.