Bærekraftseminar 11. februar: juridiske aspekter og nye krav. Hvordan påvirkes din virksomhet?

Nye regler om offentliggjøring av bærekraftinformasjon i finanssektoren og et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet står på trappene. Det ligger an til at en gjennomføring av EUs offentliggjøringsforordning og EUs taksonomiforordning i norsk rett. Reglene vil få stor betydning for innholdet i norske selskapers rapporteringsplikter. I tillegg har Stortinget vedtatt den særnorske «åpenhetsloven», som pålegger virksomhetene å kartlegge og vurdere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og leverandørkjeden.

I november 2021 gjennomførte ADVISO seminar i Ålesund der vi fokuserte på hvilke krav som stilles gjennom bærekraftregelverket, samt hvilke tilpasninger virksomheten må gjøre for å oppfylle disse kravene. Over 100 deltakere fra ulike bransjer deltok.

Vi gjentar suksessen og inviterer til bærekraftseminar på Eggen restaurant. Deltakerne vil bli fraktet opp til restauranten i Romsdalsgondolen, med utsikt til blant annet Romsdalshorn, Store Vengetind og Kirketaket.

Eggen-restaurant.jpg

Tid: 11. februar 11.30 – 15.30
Sted: Eggen, Åndalsnes

Påmelding: Send påmelding på epost til post@adviso.no

Foredragsholdere-bærekraftseminar-2022.png

Program:

Seminaret vil bestå av fire bolker som tar for seg ulike aspekter innen bærekraftregulering, med perspektiver fra ulike lokale næringslivsaktører. Hans-Christian Vadseth leder oss gjennom programmet. Han er partner i First House, som sammen med søsterselskapet Sustainability blant annet rådgir norsk næringsliv om bærekraftrapportering og -kommunikasjon. 

Vi starter seminaret med enkel bevertning og mingling! 


Bærekraftig eierstyring og selskapsledelse – Risikovurderinger, KPI-er om bærekraft, ESG-due diligence

Ingvild Vartdal og Martin Høye fra ADVISO gjennomgår de formelle sidene av temaet og har dialog med Marielle Furnes Manseth fra Norwegian Hydrogen AS om de mer praktiske sidene.


Bærekraftig finansiering og ESG-rapportering

Lov om offentliggjøring av bærekraftinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Regnskapsloven § 3-3 c og krav til redegjørelse av samfunnsansvar, inkludert menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre miljø, likestilling og ikke diskriminering og bekjempelse av korrupsjon.

Ole-Reinhart Notø og Runar Johnsen fra ADVISO belyser regelverket, og ved dialog med Jan Rune Hurlen fra Sparebank 1 SMN får vi et innblikk i de praktiske sidene av disse reglene.


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en særnorsk lov som pålegger større virksomheter å rapportere om virksomhetens aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og leverandørkjeden.

Kristin Fjellby Grung og Birgitte Vaagen Rekdal fra ADVISO redegjør for regelverket og drøfter hvilke praktiske utfordringer dette medfører for virksomhetene med Trond Veibust fra Ekornes AS.


Kontraktsrettslige virkemidler for bærekraftig virksomhet 

Silje Bruun Teigen og Karina Mauren fra ADVISO redegjør for hvordan kontrakter kan og bør utformes for å oppnå bærekraftsmål og -krav, i dialog med Odd Tore Finnøy som deler sin erfaring fra ElementPartner AS.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.