Medarbeidere

Ingvild Vartdal
CV

Ingvild Vartdal

Advokat

Ingvild Vartdal har omfattende erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med reorganisering og transaksjoner, og er spesialisert på selskapsbeskatning og internasjonal skatterett. Hun har også betydelig erfaring fra rådgivning knyttet til rederibeskatning. Ingvild bistår dessuten jevnlig med strukturering av eierskap i familiebedrifter.

Ingvild har også en rekke styreverv, og kjenner markedet i Møre og Romsdal svært godt. Hun har betydelig erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra både private og børsnoterte selskaper.

Ingvild har tidligere arbeidet som advokat og partner i advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund. Før dette var hun advokat i KPMG Law, etter noen år som juridisk konsulent ved Bærum ligningskontor. Hun har også vært medlem av lovutvalget for skatterett der hun bidro jevnlig med uttalelser i forbindelse med lovforslag. Ingvild er utdannet ved Universitetet i Oslo.

T: +47 97 19 18 12

E: ingvild.vartdal@adviso.no

LinkedIn
Kristin Fjellby Grung
CV

Kristin Fjellby Grung

Advokat

Kristin Fjellby Grung har bred og omfattende erfaring innenfor forretningsjuridisk rådgivning, med et særlig fokus på løpende rådgivning i arbeidsrettslige problemstillinger og prosedyre. Hun har flere ganger vært anerkjent i internasjonale advokatrangeringer innenfor dette fagområdet. Kristin har videre betydelig erfaring med arbeid innenfor fagfeltet generell kontraktsrett. Hun har de senere årene bistått flere større virksomheter i forbindelse med omstillings- og rasjonaliseringsprosesser, herunder nedleggelser og virksomhetsoverdragelser.

Kristin kjenner markedet i Møre og Romsdal svært godt. Hun har betydelig erfaring fra virksomhetsstyring i praksis, herunder fra styreverv.

Kristin arbeidet som advokat i advokatfirmaet Schjødt AS i Ålesund fra 2000 til 2013. Før dette var hun advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Ålesund og i et mindre advokatfirma i Ålesund. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen samt fra Spring Hill College i Alabama, USA.

T: +47 41 65 59 16

E: kristin.grung@adviso.no

LinkedIn
Ole-Reinhart Notø
CV

Ole-Reinhart Notø

Advokat

Ole-Reinhart Notø har en bred og omfattende erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning knyttet blant annet til kjøp og salg av virksomheter, reorganisering, fusjoner/fisjoner og kontraktsrettslig rådgivning. Han har betydelig prosedyreerfaring, og er spesialisert på selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger. Ole-Reinhart er også utdannet siviløkonom og han kombinerer sin juridiske rådgivning med forretningsmessig-, kommersiell- og økonomisk forståelse og kompetanse.

Ole-Reinhart er genuint interessert i bedriftsmarkedet i Møre og Romsdal og har en rekke styreverv i bedrifter i området.

Ole-Reinhart har jobbet som forretningsadvokat i Ålesund i mer enn 20 år, hvorav 11 år som partner i advokatfirmaet Schjødt AS ved firmaets kontor i Ålesund.

Han har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra handelshøyskolen BI.

T: +47 97 06 10 44

E: ole-reinhart.noto@adviso.no

LinkedIn
Runar Nordby Johnsen
CV

Runar Nordby Johnsen

Advokat

Runar Nordby Johnsen har omfattende erfaring innenfor fagfeltene kontraktsrett, selskapsrett og selskapsbeskatning, hvor han blant annet har bistått en rekke selskaper i omstruktureringsprosesser og løpende rådgivning. Han har videre bred erfaring med arbeid innenfor fast eiendom, blant annet bistand i forbindelse med kjøp og salg av eiendomsselskaper/eiendom, herunder due diligence-prosesser.

Runar er utdannet ved Universitetet i Bergen, hvor han spesialiserte seg innenfor emnene selskapsrett, skatterett og internasjonal privatrett. Han har videre en mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole.

Runar har tidligere jobbet som advokat i Deloitte Advokatfirma AS i Bergen

Martin Olsen Høye
CV

Martin Olsen Høye

Advokat

Martin Olsen Høye har omfattende erfaring innenfor fagfeltene selskapsrett og kontraktsrett, hvor han bistår med løpende rådgivning. Martin bistår også en rekke selskaper med omstruktureringer ved fisjoner og fusjoner og har betydelig erfaring med arbeid innenfor fast eiendom, transaksjonsstøtte og tilrettelegging ved kjøp og salg, herunder gjennomføring av due diligence for både kjøper og selger.

Martin er utdannet ved Universitetet i Bergen og tidligere jobbet som advokat i Deloitte Advokatfirma AS i Bergen.

T: +47 91 73 24 22

E: martin.hoye@adviso.no

LinkedIn
Øystein Vartdal Riise
CV

Øystein Vartdal Riise

Advokat

Øystein Vartdal Riise har omfattende erfaring med tvisteløsning etter flere års arbeid i domstolene. Han har videre erfaring med arbeid innenfor fast eiendom, blant annet bistand i forbindelse med kjøp og salg av eiendomsselskaper/eiendom, herunder due diligence-prosesser.

Øystein ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2010, hvor han spesialiserte seg innenfor emnene selskapsrett, arbeidsrett og garantirett (kausjon).

Øystein har tidligere jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen i Oslo og som dommerfullmektig i Sør-Trøndelag tingrett (Trondheim) og Oslo tingrett.

Birgitte Søvre Vaagen
CV

Birgitte Søvre Vaagen

Advokat

Birgitte Søvre Vaagen arbeider hovedsakelig med arbeidsrettsrettslige problemstillinger og prosedyre. I tillegg har Birgitte erfaring innen feltene skatt- og selskapsrett samt alminnelig kontraktsrett.

Birgitte er utdannet ved Universitetet i Bergen og har jobbet i ADVISO siden endte studier våren 2014. Under studiet spesialiserte hun seg på skatterett og selskapsrett og skrev masteroppgave innenfor temaet bedriftsskattleggelse.

Maria Berdal Wiik
CV

Maria Berdal Wiik

Kontorleder

Maria har forskjellig arbeidserfaring, blant annet har hun de to siste årene jobbet som regnskapsfører. Hun har god innsikt i forretningsmessige prosesser, herunder administrativ saksbehandling knyttet til dette.

T: +47 99 26 40 63

E: maria.wiik@adviso.no

LinkedIn
Thomas Albertsen
CV

Thomas Albertsen

Advokat

Thomas Albertsen har omfattende erfaring innenfor fagfeltene kontraktsrett, entrepriserett og offentlige anskaffelser. Thomas har betydelig erfaring fra større offentlige og private utbyggingsprosjekter, hvor han har bistått både byggherrer og entreprenører/leverandører i alle faser. Gjennom sin bistand til offentlige oppdragsgivere, har han opparbeidet seg spesialkompetanse innen regelverket om offentlige anskaffelser. Thomas har også betydelig prosedyreerfaring, særlig med forføyningssaker.

Thomas ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo i 2009, og har tidligere jobbet som advokat i Arntzen de Besche i Trondheim.

T: +47 99 70 15 99

E: thomas.albertsen@adviso.no

LinkedIn