Våre 5 år

Årsskiftet markerte 5-årsdagen for oppstarten av ADVISO. Vi var to advokater med en klar visjon om hvordan man kunne drive advokatvirksomhet i vårt distrikt. Etter å ha jobbet i et stort Oslo-basert advokatfirma som en liten aktør i systemet, var vi i 2012 klare for å stå på egne ben. Vi hadde lang erfaring i feltet og mye kunnskap om det lokale næringslivet. Vi ville rendyrke det forretningsjuridiske og jobbe nært kundene.

Alle-midlertidig.jpg

5 år etter har to blitt til ni, og visjonen om et rendyrket forretningsjuridisk advokatkontor i Ålesund har blitt virkelig.

Oppstarten gikk over all forventing og vi hadde mye arbeid. Vi måtte ordne alle systemer og interne behov selv. Den første tiden var hektisk, og vi ser tilbake på tiden som gründere med et smil. Vi visste mye om hvordan utfordringene til et etablert selskap så ut, nå fikk vi kjenne pulsen på gründerlivet.

Vi jobbet tettere på kunden enn noen gang før. Dette var noe vi savnet i tidligere arbeid; da vi jobbet spesialisert rundt en liten del. Nå kom vi under huden på kunden, og kunne jobbe som husadvokater for kunden. Vi var med i prosessen mye tidligere enn før, noe som gjorde at kunden fikk større avkastning på timene hos oss i ADVISO. Vi kunne gi bedre råd, tidlig.

Fremgangsmåten vår der vi etablerer detaljkunnskap om et selskap, gjennom å ha tett dialog med kunden, kombinert med spisskompetanse innen det forretningsjuridiske, er grunnlaget ADVISO er bygget på.

Næringslivet som ekspertise
Forretningslivet er det vi kan. Helt fra start av var vi klare på at ADVISO skal være forretningsjuridisk. Det er næringslivet som er vår styrke. Dette har vi vært knallharde på. Det har vært viktig for oss å dyrke den lokale tilhørigheten vår. Vi har mye kunnskap og kjennskap til næringslivet i regionen.

Vi har hele veien vært opptatt av å vise at ikke all kunnskap om det forretningsjuridisk sitter i de store byene. Det har tatt tid å bygge opp merkevaren, men med rendyrking av arbeidet har vi holdt ADVISO forretningsjuridisk.

Vi investerer mye i kundene våre - vi er interesserte og nysgjerrige til det som skjer i næringslivet og lokalmiljøet, og rundt kundene. Fra start av har vi fokusert på å bygge relasjoner til kundene. Vi er heldige som arbeider i en region der det er mulig å jobbe så tett på kundene. Med kunnskap om både det forretningsjuridiske, næringslivet, og lokalmiljøet kan vi gi kunden enda bedre råd.

De store høydepunktene
Når vi ser tilbake på høydepunkt fra de siste fem år, er det uten tvil de ansatte som har gitt oss mest glede og stolthet. Styrken i de ansatte er avgjørende. Vi har en fantastisk arbeidsstokk med erfarne advokater.

ADVISO skal være best på forretningsjus. For å oppnå dette er det viktig at vi kan dele erfaringer og kunnskap for å lære av hverandre. Ikke minst er det rom for å stoppe opp og virkelig bli kjent med klienter og nye problemstillinger. Slik vil vi bygge regionens beste fagmiljø for forretningsjus.

Klienter og erfaringer
Vi er stolte av arbeidet vi gjør, og det er derfor hyggelig å få lov å dele tilbakemeldinger fra kunder:

ivan alver firkant.jpg

“ADVISO er et effektivt, erfarent og løsningsorientert team” - Ivan Alver i Saga Corporate Finance, som bistår kunder med salg og kjøp av selskaper. Vi samarbeidet med Saga Corporate Finance i forbindelse med transaksjoner.


optimar firkant.jpg

“ADVISO er en trygg samarbeidspartner ved kontraktsinngåelser. Adviso er trygge i sin rådgivning og har inngående bransjekunnskap” - Asbjørn Solevågseide i Optimar, som leverer systemer for fiskehåndtering. Optimar har benyttet oss som rådgiver fra starten av.


Olav Holst Dyrnes firkant.jpg

“ADVISO gir oss solide og trygge råd i vanskelige situasjoner som for eksempel nedbemanninger” - Olav Holst-Dyrnes i Ekornes ASA, en av nordens største møbelprodusenter og eier av merkevaren Stressless. Ekornes benytter oss i forbindelse med arbeidsrettslige spørsmål.


Erik Espeset firkant.jpg

“ADVISO er engasjerte advokater med tydelige råd” - Erik Espeset TAFJORD, som er nordvestlandets største energiselskap med 20 hel- og deleide kraftstasjoner, energigjenvinning og fjernvarme i Ålesund og fiberoptisk kabel i mange kommuner på Sunnmøre. Vi har jobbet med Tafjord Kraft i mange år.


Lasse Novela 1 firkant.jpg

“ADVISO er trygge og effektive advokater som gir målrettet rådgivning” - Lasse Kjønstad i Novela, som investerer i utvalgte selskaper med betydelig potensiale for vekst og verdiutvikling. Vi jobber med Novela i forbindelse med transaksjoner.


Harald firkant liten.jpg

“ADVISO gir effektive og tydelige råd. De viser stort engasjement og interesse for å forstå virksomheten”  - Harald Sætre i Ulstein Betongindustri, som leverer betong, betongkonstruksjoner og tilleggstjenester som hører til. Ulstein Betongindustri benytter oss som fast rådgiver i løpende saker.

Øivind_0013_web_BWp_SL52_h firkant.jpg

“ADVISO viser stor innsikt i virksomheten og gir treffsikre råd” - Øyvind Stensøe i Tingstad AS, som er en av Norges største spesialister på festeteknikk og pakninger. Tingstad benytter oss som fast rådgiver i forbindelse med kontraktsutforming.

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.