Regjeringen foreslår grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, samtidig som det også gjøres justeringer i grunnrentebeskatningen for kraftselskaper

Kun én uke før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023 lanserte regjeringen en skattepakke som vil øke skattebelastningen for både havbruksnæringen og kraftbransjen betydelig. For havbruksnæringen kommer dette i tillegg til en allerede betydelig økning av formuesgrunnlaget på oppdrettskonsesjoner for ikke børsnoterte selskaper. For begge næringene kommer skatteøkningen i en tid der det vil kreves betydelige investeringer – blant knyttet til klima.

Grunnrente på havbruk

Hovedtrekket i forslaget kan oppsummeres som følger:

Det er kommet svært sterke reaksjonen på forslaget både fra havbruksnæringen og investormiljøet. Vi mener det må kunne stilles spørsmål ved begrunnelsen for å anvende grunnrente for havbruk. Selv om havbruksnæringen bruker fellesskapets sjøområder, er det selskapene selv om tar kostandene ved å ale opp fisken. Næringen forbruker dermed ikke en begrenset ressurs, slik som er tilfellet i olje- og gassindustrien, men skyldes en villet begrensning i tillatelser fra myndighetene. Å begrunne økt beskatning med grunnrente fremstår dermed som en konstruksjon i iveren av å påføre en av Norges viktigste næringen en høyere beskatning.

***

Justeringen i grunnrentebeskatningen for kraftselskaper, foreslås gjennomført ved å øke satsen for grunnrenteskatt for vannkraft, og ved innføring av grunnrenteskatt for vindkraft. I tillegg foreslås det innført høyprisbidrag på vind- og vannkraft.

Økning i grunnrenteskatt for vannkraft:

Grunnrenteskatt på vindkraft

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Runar Nordby Johnsen

LinkedIn

Ingvild Vartdal

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.