Offentlig anskaffelsesseminar

Hvilke feller bør dere unngå når deres bedrift deltar i en anskaffelsesprosess?


Tid: 5. november kl. 12-14, lunsj fra 11:30.
Sted: Krystal, Hotel 1904

Gå til påmelding


ADVISO-offentliganskaffelseseminar-logoer.jpg

Om seminaret:

Offentlige innkjøp er et stort og viktig marked i vår region, og for mange leverandører utgjør varer og tjenester til det offentlige en betydelig del av omsetningen. Regelverket for offentlige anskaffelser kan imidlertid oppleves både komplisert og omfattende, og inneholder mange fallgruver for både oppdragsgivere og tilbydere.
 
I samarbeid med Næringsforeningen i Ålesund inviterer vi til seminar hvor vi belyser praktiske og viktige sider ved anskaffelsesregelverket. Vi har også fått med oss Kraftmontasje v/daglig leder Oddgeir Anundsen, som innledningsvis vil dele litt om sine praktiske erfaringer fra anbudsprosesser.
 
Advokatene Silje Bruun Teigen og Ingvild Slettebø, fra henholdsvis ADVISO og Advokatfirmaet Sporsheim AS, har lang erfaring innenfor fagområdet både fra offentlig og privat sektor. Begge har i tillegg jobbet i flere år i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og kjenner godt til de utfordringer som leverandører og oppdragsgivere kan stå overfor.
 

De vil gå gjennom følgende tema:

Adgangen til å foreta avklaringer og suppleringer.
Etter å ha lagt ned tid og ressurser i å utarbeide tilbud til en anskaffelseskonkurranse, er det selvsagt svært uheldig for leverandøren om tilbudet ender opp med å avvises – særlig dersom avvisningen skyldes forhold som enkelt kunne ha vært avklart med oppdragsgiver.  I dette seminaret vil vi se nærmere på i hvilken grad en oppdragsgiver har rett – og eventuelt også plikt til å foreta avklaringer/suppleringer av et tilbud - i stedet for å avvise dette.
 
Avvisning. Hvordan unngå avvisning og hvordan håndtere beslutning om avvisning? «Self-cleaning» og tiltak for å unngå fremtidig avvisning.
Her går vi inn på selve avvisningsreglene – hva bør en leverandør være obs på ved utarbeidelsen av tilbudet? Vi vil særlig se på hva som ligger i vilkåret «vesentlige avvik». – Og hvilke virkemidler har en leverandør som mener tilbudet er blitt urettmessig avvist?

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.