Ny maksgrense på overtredelsesgebyr

Barne- og familiedepartementet vedtok den 14 februar 2023 forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr. Forskriften trådte i kraft dagen etter. Forskriften er relevant innen flere rettsområdet hvor forbrukertilsynet er tilsynsmyndighet. Utmålingsreglene gjelder blant annet for brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, åpenhetsloven og pakkereiseloven.

Kort fortalt inneholder forskriften en ny øvre grense for størrelsen på overtredelsesgebyret. Etter forskriften § 3 følger det at ved brudd «kan det ilegges overtredelsesgebyr på inntil fire prosenter av den næringsdrivende årsomsetningen eller inntil 25 millioner, der det høyeste beløpet anvendes.».

Bedriftene risikerer altså høye gebyr ved manglende etterfølgelse av regelverket. Innenfor den øvre grensen har forbrukertilsynet en mulighet til å selv fastsette størrelsen på gebyr de ilegger bedriften. I vurderingen av gebyrets størrelse skal det særlig legges vekt på hvilke type pålegg som ikke etterfølges, hvor alvorlig regelbruddet er, hvor byrdefylt det vil være for bedriften å etterkomme pålegget, den økonomiske bæreevnen til den næringsdrivende og om det er eventuelle fordeler ved å ikke etterkomme pålegget. Tilsynsmyndighetene er med andre ord gitt et visst rom for skjønn og gebyret fastsettes individuelt. 

Det gjenstår enda å se hvilket nivå som vil bli praktisert og hvilke pålegg som vil anses som de mest alvorlige og dermed ilegges de høyeste bøtene. 

For de bedriftene som er omfattet av åpenhetsloven, og som enda ikke har kommet i gang med arbeidet, er imidlertid dette en påminnelse om at det er kort tid inn mot den første rapporteringsfristen 1. juli 2023. Det vil være lite krevende for forbrukertilsynet å undersøke om bedriftene har publisert den pålagte redegjørelsen på sine hjemmesider. Derfor er dette en tidsfrist som bedriftene bør merke seg. 

For øvrig viser vi til vår tidligere artikkel om åpenhetsloven https://www.adviso.no/aktuelt/apenhetsloven-gjelder-fra-i-dag-vi-er-klar---er-du/

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Oda Ørmen Vinjevoll

LinkedIn

Karina Kviebakk Mauren

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.