Håndtering av immaterielle rettigheter I arbeidsforhold og transaksjoner

Immaterielle rettigheter (IPR) som patenter (oppfinnelser), design, varemerker og opphavsretter utgjør en stadig større andel av bedrifters verdier. IPR er viktige forutsetninger for virksomhetens konkurransesituasjon, markedsandeler og marginer. Det dreier seg følgelig om verdier som bedriften bør sikre.


Tid: Onsdag 27. september klokken 08.15 – 10.00
Sted: Pir


Spørsmålet om eierskap til IPR kommer oftest på spissen i virksomhetens relasjon til ansatte som har presterer såkalt skapende innsats, og spørsmålet oppstår gjerne i forbindelse med transaksjoner - innmatssalg eller aksjesalg. Er virksomheten eier av verdifull IPR eller er eieren den ansatte som faktisk har skapt verdien? I forlengelsen av dette oppstår også spørsmål om hvordan man beskytter virksomhetens IPR dersom den ansatte velger å slutte og gå til konkurrerende virksomhet?

Påmelding:

Meld deg på vårt frokostseminar under, og få innblikk i både regelverk og praktiske erfaringer fra slike prosesser! 

Påmelding: Seminar 27. sept. 2023

Publisert

Birgitte Vaagen Rekdal

LinkedIn

Runar Nordby Johnsen

LinkedIn

Kristin Fjellby Grung

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.