Frokostseminar: Miljøvennlig drift og leie av bygg

16. februar inviterer vi til vårt andre seminar i en seminarrekke om sirkularitet i bygg- og eiendomsbransjen. På dette seminaret vil vi ta for oss bærekraftig bruk, drift og leie av bygg. Seminaret er relevant både for selskaper som drifter og leier næringsbygg og kontorlokaler.

ADVISO-seminar-baerekraftige-bygg.svg

Tid: 16. februar 2023, kl. 08:30-10:30. Frokost fra 08:00
Sted: PIR, 6. etasje

Meld deg på


Byggebransjen anses som en miljøbelastende næring, men også som en bransje med høyt potensiale for sirkulær økonomi. Gjennom tre seminar dykker vi dypere i de juridiske og praktiske sidene av dette gjennom de ulike fasene i et byggs sirkulære livsløp; nemlig 1: Nybygg, 2: Drift og leie og 3: Gjenbruk av eksisterende byggmasse og byggmateriale.

På dette andre seminaret tar vi for oss bruk, drift og leie av næringsbygg og kontorlokaler. Selskaper måles og vurderes i stadig større grad basert på deres klima- og miljøfotavtrykk. For mange selskaper vil en stor andel av dette fotavtrykket relatere seg til bygningsmassen man sitter i. Dette innebærer at både leietakere og eiere i fremtiden vil være mer opptatt av forbruket til eksisterende bygg – og hvordan dette kan forbedres. På dette seminaret vil vi se nærmere på hvilke krav som stilles, både til selskap og byggmasse, samt hvordan leietaker og eiere kan samarbeide om forbedringer til eksisterende byggmasse. I tillegg til de juridiske aspektene, får vi besøk av gjester som vil gi en innføring i klimaregnskap for bygninger og selskaper og de praktiske aspektene ved bærekraftg bruk, leie og drift av bygg. 

Foredragsholdere:


Karina-Kviebakk-Mauren-ADVISO-web.jpg
ADVISO_Oda-Vinjevoll-web.jpg

Karina Kviebakk Mauren og Oda Ørmen Vinjevoll fra ADVISO Advokatfirma vil fortelle hvilke krav som stilles til bedrifter som eier og leier lokaler i dag og hvilke krav en kan forvente seg i framtiden. De vil også snakke om hvordan selskaper kan bruke grønne leieavtaler for å samarbeide med utleier for å gjøre bygg grønnere. 


Ronny.Thomas.Jenssen.XXXX_DSC2227.jpg

Ronny Thomas Jenssen, divisjonsdirektør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og Assistant Professor II ved NTNU, vil gi en grundig innføring i oppbygging av et energi- og klimaregnskap og hvordan klimaregnskap er et middel for å redusere utslipp i hele selskapet, herunder hvilken betydning kontorlokaler eller næringseiendom har for regnskapet.


Anja-Soleva__gseide.jpg

Anja Solevågseide, CEO i Pir, vil komme med sine refleksjoner knyttet til fremtidens kontorer. Hun vil snakke om hvilke tanker de gjorde seg knyttet til fleksibilitet og endring av behov ved byggingen av Pir, hvilke erfaringer de har gjort seg og tanker for fremtiden. 

Påmelding: Frokostseminar 16.02.23

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.