Frokostseminar: Gjenbruk av bygg og byggematerialer

30. mai inviterer vi til vårt tredje og siste seminar i en seminarrekke om sirkularitet i bygg- og eiendomsbransjen. På dette seminaret vil vi ta for oss gjenbruk og ombruk av eksisterende bygg og byggematerialer. Seminaret er relevant for entreprenører, byggherrer, eiendomsinvestorer og andre aktører i byggebransjen.


Tid: 30. mai, kl. 08:30-10:30. Frokost fra 08:00
Sted: Hotel 1904, Krystall

Gå til påmelding


Byggebransjen anses som en miljøbelastende næring, men også som en bransje med høyt potensiale for sirkulær økonomi. Gjennom tre seminar dykker vi dypere i de juridiske og praktiske sidene av dette gjennom de ulike fasene i et byggs sirkulære livsløp; nemlig 1: Nybygg, 2: Drift og leie og 3: Gjenbruk av eksisterende byggmasse og byggmateriale.

På dette tredje og siste seminaret tar vi for oss gjenbruk og ombruk av eksisterende bygg og byggmaterialer. I dagens linjære økonomi vil bygg som har utspilt sin rolle gjerne demonteres for å gi plass til nye bygg, og byggmassen vil enten håndteres som avfall eller degraderes til fyllmasse eller lignende. Skal vi få til et skifte mot en mer sirkulær byggebransje må vi tenke nytt om bruk av eksisterende bygningsmasse og hvor demontering er uunngåelig, hvordan byggematerialer kan gjenbrukes i nye bygninger. I dette seminaret skal vi, sammen med gjesteinnledere, se nærmere på om rammevilkårene er tilstede for å få til et slikt skifte. Tillater gjeldende bygninglovgivning bruk av brukte bygningsmaterialer og legges det til rette for bruk av eksisterende bygningsmasse? Grønne lån skal gi billigere lånebetingelser for mer miljøvennlige bygg, men kan de benyttes på gjenbruksprosjekter eller legger de opp til flere nybygg? Vi vil også få høre mer om hvordan gjenbruk fungerer i praksis.

Foredragsholdere:

Foredragsholdere-30mai-ADVISO.png

Karina Kviebakk Mauren og Oda Ørmen Vinjevoll fra ADVISO Advokatfirma vil fortelle om de juridiske aspektene ved ombruk av bygg og byggemasse. Blant annet endringer som ble gjort i plan- og bygningsloven for å gjøre det enklere å bruke eksisterende byggemasse og byggmaterialer, samt de utfordringene som fortsatt eksisterer i regelverket. Oda har flere års erfaring som advokat, blant annet innenfor fast eiendom og bærekraft. Karina har en spesialisering innen bærekraft og erfaring fra og med offentlig forvaltning. 

Thomas Berge Foyn fra Xpro (snart Advansia Nordvest) vil fortelle om de praktiske sidene ved ombruk i byggebransjen – hvilke muligheter og utfordinger som foreligger. Xpro er en ledende aktør på Nordvestlandet for prosjektadministrative tjenester i bygg og eiendomsbransjen for private og offentlige oppdragsgivere. Selskapet bistår med prosjektledelse, byggeledelse, bærekraftsrådgivning, taksering, uavhengig kontroll m.m. Thomas er prosjektleder i Xpro med hovedvekt på tidligfaseutvikling, samt bærekraftsrådgivning med fokus på sirkulærøkonomi og ombruk. Thomas fikk FLTs utdanningspris for sin masteroppgave om sirkulærøkonmi og digital informasjonsforvaltning i 2022.

Arild Eiken fra Sparebank 1 SMN vil ta for seg den finansielle siden av ombruksprosjekter. Han vil blant annet svare på spørsmålene; Gir bærekraft billigere finansiering og representerer bærekraft en finansiell risiko? Arild Eiken er banksjef i Sparebank 1 SMN og har blant annet ansvar for eiendom. Sparebank 1 SMN har blant annet gjennomført årlige bærekraftundersøkelser i Trøndelag og Møre- og Romsdal og har dermed god oversikt over utviklingen på feltet.

Påmelding:

Påmelding: Seminar 30.mai 2023

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.