Frokostseminar: Bærekraftige nybygg?

24. november inviterer vi til en ny seminarrekke om sirkularitet og bærekraft i bygg- og eiendomsbransjen.

ADVISO-seminar-baerekraftige-bygg.svg


Tid: 24. november 2022, kl. 08:30-10:30. Frokost fra 08:00.
Sted: Krystall, Hotel 1904

Påmelding: Sendes på e-post til post@adviso.no 

Byggebransjen anses som en av de mest miljøbelastende næringene, men også som en bransje med høyt potensiale for sirkulær økonomi. Gjennom tre seminar vil vi dykke dypere i de juridiske og praktiske sidene av dette gjennom de ulike fasene i et byggs sirkulære livsløp; nemlig 1: Nybygg, 2: Drift og leie og 3: Gjenbruk av eksisterende byggmasse og byggmateriale. 

På dette første seminaret vil vi ta for oss nybyggsituasjonen. De siste årene har ESG-regulering og sertifiseringsordninger for bærekraftige nybygg skutt fart. EU har også forsøkt å regulere hva som er bærekraftig gjennom sin taksonomi – og byggebransjen er blant de første næringene som omfattes av reguleringen. I tillegg til å se på de juridiske aspektene, får vi besøk av to gjester som vil se nærmere på de praktiske utfordringene dette grønne skiftet bærer med seg.

Foredragsholdere:

Jan Petter Larsen, eiendomsinvestor med erfaring fra bank og finans, vil se nærmere på nybyggsfasen «fra excel-ark til bygg» og stiller spørsmålet: Kan miljøvennlige bygg også være økonomisk bærekraftige?

Advokat Oda Ørmen Vinjevoll ser nærmere på hvordan du konkret kan tilpasse kontrakter for å innta krav til miljø og bærekraft. Videre vil advokatfullmektig Karina Kviebakk Mauren ta for oss ulike sertifiseringsordninger, som BREEAM, og hvordan disse skiller seg fra EUs taksonomi. 

Ove Bjørkavåg, daglig leder av Nordvest Næringsbygg, vil fortelle nærmere om hvordan de forholder seg til de nye kravene og endringen i bransjen.  

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.