Forslag om forenkling av aksjeloven og stiftelsesloven

21. oktober ble utredning om ytterligere forenklinger i aksjeloven sendt på høring. Forslaget tar sikte på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet, og tar særlig sikte på de små og mellomstore aksjeselskapene. Samtidig ble det sendt forslag til forenklinger i lovgivningen for stiftelser.

De to utredningene blir nå sendt på høring. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 2017.

I pressemeldingen er følgende forslag til endringer presentert:

Aksjelovutvalget foreslår dette i utredningen:

Stiftelseslovutvalget foreslår dette i utredningen:


Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.