Endring i oppdrettsregelverket - Nye krav til oppdrettsanlegg, brønnbåter og tjenesteleverandører i oppdrettsnæringen

Onsdag 24. august fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye krav til oppdrettsnæringen. Endringene går særlig ut på å tydeliggjøre plikter og ansvar for vare- og tjenesteleverandører som gjennomfører arbeidsoperasjoner ved akvakulturanlegg.

Bakgrunnen for endringene er at arbeidsoppgavene til brønnbåter og tjenesteleverandører kan medføre risiko for rømming. Departementet mener de nye reglene vil klargjøre hvilke plikter disse aktørene har og at dette igjen kan føre til en mer værekraftig oppdrettsnæring. De nye reglene stiller derfor krav om kompetanse, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og meldeplikt ved rømming. De nye reglene stiller også strengere krav til innehavere av oppdrettstillatelse ved gjennomføring av arbeidsoperasjoner. 

Videre har Nærings- og fiskeridepartementet utvidet og oppdatert regler om bruk og utslipp av legemidler. Reguleringen vil ikke lenger bare gjelde behandling mot lakselus, men all bruk av legemidler til behandling av akvakulturdyr. Også her konkretiseres krav til oppdrettere, brønnbåter og tjenesteleverandører knyttet til kompetanse, journalføring, aktsomhet, risikovurdering og tømming av badebehandlingsvann. Det innføres krav om melding ved tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler når dette skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget.

Endringene innebærer en utvidet adgang til å anvende overtredelsesgebyr om sanksjon mot vare- og tjenesteleverandører. Nytt er også at brudd på reglene ved utslipp av legemidler kan ilegges overtredelsesgebyr. Det samme kan brudd på krav om rømmingsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg.

ADVISO Advokatfirma bistår selskap med flere problemstillinger innenfor fiskeri og havbruk. Har du spørsmål om det nye regelverket eller andre spørsmål knyttet til din bedrift? Ta gjerne kontakt!

Publisert

Innholdet i denne artikkelen er skrevet av:

Karina Kviebakk Mauren

LinkedIn

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.