Frokostseminar: Verdiskapning i små og mellomstore selskaper

I samarbeid med rådgivingsselskapet SAGA Corporate Finance og investeringsselskapet Credo Partners inviterer vi til frokostseminar med tema "Verdiskapning i små og mellomstore selskaper"

ADVISO
Saga - Corporate Finance
Credo PartnersFrokostseminar på Polarbjørn, Scandic Parken Hotel
16. oktober 2018 fra 08.30 – 11.30
Lett servering fra 08.00.


I alle selskaper er det viktig å ha klare strategier på hvordan selskapsverdier skal forvaltes og utvikles. For eierne vil vekststrategier også ofte være koblet sammen med om man ønsker å styrke selskapet både finansielt og kompetansemessig ved å hente inn ekstern kapital og eksterne ressurser / partnere. Dette gjelder både i de tilfeller hvor man tenker organisk vekst og kanskje enda mer i tilfeller hvor oppkjøp, fusjoner og restruktureringer kan være aktuelle.

På vårt frokostseminar vil vi gjennomgå juridiske, finansielle og strategiske problemstillinger knyttet til vekststrategier som organisk vekst / oppkjøp og partnerskap. 

Vi vil også dele erfaringer fra felles transaksjoner der en som ledd i en mulig fremtidig exit har utviklet vekststrategier basert på kombinasjoner av organisk vekst, oppkjøp og tilførsel av ekstern kapital / partner og kompetanse. 

Program:

 1. Innledning, alternative vekststrategier
  Ole-Reinhart Notø, ADVISO
 2. Maksimere aksjonærverdier gjennom partnerskap
  Ivan Alver og Anders Nordby, SAGA
 3. Viktige element ved gjennomføring av en transaksjon
  Martin Olsen Høye, ADVISO
 4. Hvordan skape aksjonærverdi gjennom organisk vekst og oppkjøp i et partnerskap
  Pål Brynsrud, CREDO

Påmelding: Frokostseminar 16. okt. 2018

Publisert

Vær oppdatert på hva som skjer innenfor forretningsjus:

Vi sender ut nyhetsbrev når det skjer noe vi mener det er verdt å få med seg.
Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Artiklene blir også lagt ut på vår Linkedin-side og Facebook-side hvis du heller vil følge oss der.